Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Je teplo a teda aj veľa cyklistov. Čo všetko tento rok zmenili?

Máme tu obdobie, kedy mnohí vodiči vymieňajú svoje autá za ekologickejšiu formu prepravy v podobe bicyklov. Pripomíname Vám prehľad zmien, ktoré platia od 1. marca tohto roku

PREDCHÁDZANIE

Do zákona sa dopĺňa, že vodič je pri predchádzaní iného vozidla povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky.

BOČNÝ ODSTUP PRI PREDCHÁDZANÍ

Ustanovuje sa minimálna bočná vzdialenosť, ktorú by mal vodič dodržať pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov, vodičov samovyvažovacích vozidiel či malých motocyklov, a to:

  • odstup spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h
  • a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch

Na cyklodopravu pôjde takýto tučný balík peňazí!

NOVÉ ZÁKLADNÉ POVINNOSTI VODIČA

K základným povinnostiam vodiča sa pridáva aj neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní.

Zároveň sa zakazuje zastavenie vozidla nielen na priechode pre chodcov a priechode pre cyklistov, ale aj na mieste na prechádzanie.

ODBOČOVANIE CYKLISTOV VĽAVO

Po novom pre cyklistov nebude platiť súčasná povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.

Cyklisti sú pri nehode veľmi často na vine

DÁVANIE PREDNOSTI

Jasne sa ustanovuje prednosť každého, kto ide rovno, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cesty. Vodiči tak budú musieť dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

JAZDA CEZ KRIŽOVATKU

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ bude povinný dať prednosť v jazde aj cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou, napr. aj po priechode pre cyklistov.

Hlavné príčiny nehodovosti motocyklistov

ZÁKAZ ZASTAVENIA A STÁTIA

Rozširuje sa zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre. K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu.

JAZDA CYKLISTOV NA CHODNÍKU

Umožní sa jazdenie na chodníku aj cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do 10 rokov. Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

JAZDA CYKLISTOV VEDĽA SEBA

Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba. Dvaja cyklisti smú ísť teraz vedľa seba len po cestičke pre cyklistov, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Táto možnosť sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Pôjde o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu.

Dopĺňa sa možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

Rozlúčte sa s autami, nebudete mať kde parkovať

PRAVIDLÁ NA BICYKLOVEJ CESTE

Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej “auto je hosť”. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer. Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h.

  • Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Aj vtedy majú cyklisti prednosť. Vodiči áut ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 metra.
  • Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

SANKCIE

  • Za nedanie prednosti v jazde, za ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov a za ohrozenie cyklistu pri predchádzaní hrozí v blokovom konaní pokuta do 150 eur a v riadnom konaní pokuta 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov.
  • Za porušenia ostatných pravidiel možno uložiť pokutu do 100 eur a v blokovom konaní do 50 eur.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov