Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Na cyklodopravu pôjde takýto tučný balík peňazí!

Z financií z Plánu obnovy a odolnosti podporí ministerstvo výstavbu cyklotrás, prístreškov či stojanov. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 36,5 milióna eur s DPH. Elektronické žiadosti môžu záujemcovia posielať od 16.5. 2022 do 15.8.2022.

„Štartujeme novú éru cyklodopravy. Nebudeme stavať cyklotrasy len tak niekde v poli, chceme ich stavať tak, aby mali zmysel. Budú spájať obce s mestami, slúžiť na dochádzanie do práce, do školy či na stanicu. Verím, že samosprávy budú mať o dotácie veľký záujem,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

O dotácie môžu žiadať mestá, obce, VÚC, rozpočtové organizácie zriadené samosprávami či ŽSR. V prvej výzve môžu žiadať o dotácie mestá nad 20-tisíc obyvateľov a obce vo vzdialenosti do 5 kilometrov od nich, respektíve najbližšie obce k mestu. Maximálna ani minimálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená, oprávnené náklady na 1 kilometer cyklotrasy však nemôžu presiahnuť 500-tisíc eur.

Cyklisti sú pri nehode veľmi často na vine

Náklady preplácame aj spätne, to znamená, že ak už máte cyklotrasu napríklad naprojektovanú, financie, ktoré ste minuli na projektovú dokumentáciu, vám preplatíme tiež.  Oprávnené obdobie je od 1.2.2020 až do 31.3.2026. Do tohto dňa musia byť projekty hotové,“ dodal minister dopravy.

Žiadosti sa budú posudzovať podľa metodiky, ktorá je už dlhšie zverejnená na webe rezortu dopravy. Jednotlivé projekty budú ohodnotené bodmi podľa toho, ako spĺňajú rôzne formálne či technické kritériá. Nové cyklotrasy musia spĺňať princíp 5P: pocit bezpečia, previazanosť, priamosť, príťažlivosť a pohodlie. Všetky dáta treba podrobne uviesť vo formulári, ktorý nájdete na www.mindop.sk/cyklo.

„Aj keď sa môže zdať, že ten formulár je priveľmi detailný, je dôležité všetko dôsledne vyplniť. Potrebujeme čo najpodrobnejšie dáta, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť o tom, ktoré projekty podporíme,“ povedal riaditeľ Odboru stratégie dopravy na ministerstve dopravy Peter Hrapko.

Ako do mňa nabúral opitý cyklista

S úspešnými žiadateľmi ministerstvo podpíše zmluvu a po následnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa dostanú žiadatelia zálohovú platbu vo výške 70% požadovaných nákladov. Všetky potrebné informácie nájdu žiadatelia na spomínanom linku www.mindop.sk/cyklo a ministerstvo bude organizovať viaceré workshopy. Už tento týždeň sa bude konať prvý, určený pre zástupcov miest nad 20-tisíc obyvateľov, neskôr budú zamestnanci ministerstva školiť aj zástupcov obcí a organizácií, ktoré sú oprávnené žiadať o dotácie.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov