Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Rozlúčte sa s autami, nebudete mať kde parkovať

Zmena zákona tlačená Cyklokoalíciou zabúda na nejeden dôležitý fakt. Ja chápem, že ich prioritou je vozenie sa na bicykli komfortne a bezpečne, ale nie každý tak môže a nie každý sa na bicykli chce voziť. Preto mi vadia niektoré klamstvá a polopravda zverejňované médiami.

Čo sa konkrétne zmení?

  1. Upravuje sa prednosť cyklistov a automobilov vo viacerých situáciach. V praxi ide najmä o prednosť cyklistu na cyklotrase vedúcej popri ceste pred odbočujúcimi autami, čo doteraz platilo len na namaľovanom pruhu. Táto technická zmena je mimoriadne dôležitá pre navrhovanie funkčnej cyklistickej infraštruktúry po vzore zahraničných miest.

1.1. Moje stanovisko:

Dobre, teoreticky beriem, ale treba si uvedomiť, že vodič pri odbočovaní pracuje aj s mŕtvymi uhlami a rútiaceho cyklistu si nemusí všimnúť. Najmä ak sa vodič pohybuje na vozidle väčších rozmerov.

  1. Ruší sa paušálne povolenie parkovať na chodníku, okrem miest, kde to povoľuje značenie. Toto nezmyselné opatrenie, ktorý malo Slovensko v zákone ako jediná európska krajina, výrazne znižovalo bezpečnosť aj dôstojnosť pešieho pohybu. Chodníky sa vrátia chodcom a na miestach, kde parkovanie skutočne nikomu neprekáža, ho bude môcť samospráva stále povoliť.

2.1.Moje stanovisko:

Totálne zavádzajúce tvrdenie, že nikde v Európe sa nemôže parkovať na chodníku a že ide o prežitok. Parkovať môžete na chodníku v Poľsku, za dodržania šírky 1,5 m, bez potreby osadenia dopravného značenia. Tiež môžete za dodržania určitých podmienok parkovať aj v Maďarsku, či Rakúsku. Oni si to ešte neuvedomujú, ale uplietli bič na obce. Obce budú musieť osadiť značky, nakresliť čiary… nie len že to bude vyzerať neesteticky, ale v tom návale dopravných značiek to môže byť chaotické. Navyše, o vodorovné dopravné značenie sa bude treba starať… Kto to zaplatí? Budú všetky obce žiadať poplatok za parkovanie a vytvorí sa zonácia? Ak sa úplne zakáže parkovanie na chodníkoch, tak sa môže stať, že niektoré ulice sa budú musieť zjednosmerniť, aby sa vytvorili nové kapacity na parkovanie. To v praxi znamená, že sa do ovzdušia opäť raz vypustí väčšie množstvo emisií, resp. sa spomalí dynamická doprava.

Chápem potrebu ochrany chodca a vrátenie chodníka chodcom, ale ak by to tak malo byť, tak si to vyžaduje technické úpravy, keďže Slovenská architektúra z minulého režimu o takom niečom nikdy neuvažovala a v podstate sa odvtedy nič nezmenilo.

Navyše, čo bude s autami, kde ich budú ľudia parkovať, myslím si že doterajšie ustanovenie, ktoré hovorilo o možnosti parkovať na chodníku bezprostredne prináležiacom k ceste bolo postačujúce. Ešte by ma zaujímalo, ako toto rozhodnutie ovplyvní ceny nehnuteľností na trhu…

Chápem, že samosprávy majú s parkovaním problémy, dostali však nové oprávnenia aj v podobe objektívnej zodpovednosti. Bohapusto niečo zakázať, bez adekvátnej alternatívy, to nepovažujem za riešenie.

L.Ď. Nicholsonová + Cyklokoalícia – Petícia za viac statických radarov má už tisícky podpisov!

  1. Spresňuje sa minimálny bezpečný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca na konkrétnu vzdialenosť, hoci len so slovkom “spravidla”. Pri rýchlosti do 50 km/h na 1 meter, nad 50 km/h na 1,5 metra.

3.1. Moje stanovisko:

S týmto opäť raz nesúhlasím. Jednak sa to nedá zmerať, jednak cesty na to nepostačujú. Preto mal v minulosti zákonodarca ideálne, aj keď dosť neurčité ustanovenie, zachovať primeraný odstup. Viac o tejto problematike TU.

L.Ď. Nicholsonová + Cyklokoalícia + Min. dopravy – Odstup 1,5 m od cyklistu bude asi realitou

  1. Osobám, ktoré sprevádzajú na bicykli alebo vezú v sedačke deti do 10 rokov, budú môcť bicyklovať aj na chodníku, pokiaľ tým neobmedzia ani neohrozia chodcov. Upravuje sa tak doterejšie nelogické znenie, kedy malé dieťa mohlo ísť po chodníku, ale jeho rodič už len vedľa na ceste.

4.1. Moje stanovisko:

Popravde si myslím, že vzhľadom na stav, kedy stačí len otvoriť oči, by bolo oveľa bezpečnejšie umožniť jazdu aj ostatným cyklistom po chodníkoch za dodržania pravidiel neohrozenia a neobmedzenia. Áno, aj pri strete cyklista vs. chodec môže dôjsť k fatálnej zrážke, ale je to vždy o tolerancii medzi ľuďmi.

 

  1. Do zákona sa dopĺňajú pravidlá premávky na Bicyklovej ceste, ktorá je v zákone novinkou. Cyklisti môžu takúto cestu využívať v celej šírke v svojom smere jazdy. Umožňuje povoliť na nej jazdu áut, ale len rýchlosťou 30 km/h, pričom cyklisti majú prednosť.

5.1. Moje stanovisko:

Vzhľadom na celkom neurčitý právny pojem, ktorý nie je nikde definovaný, sa k tomuto bodu nebudem vyjadrovať.

      6.Pri jazde skupiny od 6 cyklistov sa umožňuje jazda vedľa seba, čo umožňuje bezpečnejšie predchádzanie najmä športových a rekreačných cyklistov. Jazda vo dvojici sa povoľuje aj na poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne.

6.1. Moje stanovisko:

Nesúhlasím s tým. Arogancia zo strany cyklistov tak prudkom stupne. Pochybujem, že budú jazdiť po krajnici, alebo k nej čo najbližšie, lebo sú bohužiaľ v katastrofálnom stave. Navyše, pri „rychlocyklistoch“ sa môže stať, že jednému z nich vznikne náhla prekážka, a toho ostatného zrazí na zem. Chápem, že to budú argumentovať tým, že čas predchádzania sa skráti, ale zároveň sa zvýši riziko pri predchádzaní čo do priestorových pomerov. Tu vidím ešte priestor na diskusiu.

Na zamyslenie

Ako iste mnohí viete, ak je cyklista aj držiteľom vodičského oprávnenia, pri jazde pod vplyvom o neho nepríde. Už len v tom má výhodu… Ak chcú mať len výhody, tak by som im nariadil aj vyššie povinnosti pod hrozbou tučnejšej sankcie, lebo ako všetci dobre vieme, cyklista reálne ťaží z predpisov podľa situácie, raz je chodcom raz vodičom. Napr. jazda bez svetiel za zníženej viditeľosti, vodič na motorovom vozidle platí do 50 eur, vodič nemotorového vozidla len 10-20 eur. Je to podľa vás spravodlivé?

Záver

Môže sa zdať, že sa obúvam do cyklistov viac než je zdravé. Nie, rád bicyklujem, ale úplne inak sa na to nazerá vodič a úplne inak zanietený cyklista, ktorý nepotrebuje prekonávať stovky kilometrov denne.

Každopádne, aj kvôli ďalšiemu dokumentu, ktorým je o.i. aj Národná stratégia Slovenskej republiky pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 dôjde k prudkému obmedzeniu individuálnej automobilovej dopravy.

Naozaj nechápem a som proti tomu, aby sa veci vynucovali zákonom a nevytvorili sa najprv podmienky. Všetky tieto zmeny budú vyžadovať nemalé finančné výdavky, a to už len pri osadzání dopravných značiek s možnosťou parkovania… Žeby sa šil niekomu ďalší tender na mieru???

P.S.

Pozrite si špeciálne poďakovanie zo strany Cyklokoalície a spravte si vlastný názor: „Ďakujeme všetkým 133 zo 134 poslancom, ktorí dnes za tieto zmeny hlasovali a posunuli Slovensko aj v doprave do 21. storočia. Podpora všetkých strán naprieč politickým spektrom nie je častá a o to vzácnejšie je toto číslo. Špeciálne patrí vďaka predkladateľovi zákona Radovan Sloboda spolu s poslancami Romanou Tabak, Milošom Svrčekom a Jurajom Šeligom. Rovnako ďakujeme Polícii SR, ktorá návrhy pred predložením do parlamentu prerokovala a odobrila.“

 

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov