Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

STOP-ka. Fakty, rady, mýty a úvahy

STOP-ka. Na prvý pohľad jednoznačná dopravná značka v sebe skrýva niekoľko nejasností.

Zvislá dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“ je regulačná dopravná značka, ktorá ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde. Je osadená vždy tam, kde vodič nemá objektívne dobrý rozhľad, spravidla v križovatke alebo na železničnom priecestí.

Napriek rôznym fámam naozaj neexistuje žiadna situácia, pri ktorej by vodič mohol slobodne prekročiť inkriminované miesto bez toho, aby uviedol vozidlo do pokoja vzhľadom na okolité prostredie.

STOP čiara

Pri STOP-ke je však mimoriadne dôležité zastaviť na mieste, odkiaľ je do križovatky náležitý rozhľad. V križovatke však môže byť a veľmi často aj je na vozovke nakreslená tzv. STOP čiara, ktorú by vodič nemal prekročiť bez skoršieho zastavenia. STOP čiara vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť na príkaz zvislej značky STOP alebo pred križovatkou s riadenou premávkou (napr. semaforom). STOP čiara môže byť doplnená aj rovnomenným nápisom.

Musíme si uvedomiť, že STOP čiara je umiestnená zvyčajne na hranici križovatky v mieste, za ktorým už teoreticky môžete križovať jazdný pruh iných vozidiel, alebo iných účastníkov cestnej premávky. Avšak ak z miesta , kde ste pred STOP čiarou zastavili stále dostatočne nevidíte, lebo v križovatke napr. medzičasom vyrástol strom, alebo používate vozidlo, z ktorého sú diametrálne odlišné rozhľadové pomery, môžete pomaly vystrčiť „nos“. Pozor, aby ste iných účastníkoch neobmedzili resp. neohrozili.

Modelová situácia

Do križovatky so STOP-kou z vedľajšej cesty prichádzajú za sebou 2 vozidlá. Jedno zastaví na STOP čiare, druhé zastaví za ním. Musí vodič druhého vozidla zastaviť opätovne na STOP čiare? Mnohým z vás teraz určite napadne vyjadrenie bývalého policajného funkcionára p. Ábela, ktorý vo videovýstupe uviedol, že na STOP čiare musí zastaviť každý a vždy. Ak STOP čiara nie je, tak podľa jeho slov môže vodič cez križovatku prejsť bez opätovného zastavenia za predpokladu, že mal náležité rozhľadové podmienky.  Týmto výkladom sa riadi väčšina policajtov pri ukladaní sankcie a asi aj značná časť skúsených vodičov.

Veľká slovenská revolúcia v predpisoch

Uvažujte s nami

Je viac čiara, alebo je viac dobrý rozhľad? Každému je asi jasné, že je logickejší náležitý rozhľad. Už aj medzi odborníkmi z praxe sa čoraz intenzívnejšie šíri myšlienka, že vodič, ktorý má dostatočný  rozhľad, tak ani v prípade STOP čiary nemusí opätovne zastavovať, ak už tak raz učinil ako druhé auto v poradí. Otáznym však je, čo má robiť tretí alebo štvrtý účastník v rade. Tým by som ja osobne už  odporúčal zastaviť po posunutí opäť, lebo ich rozhľadové pomery sa môžu rýchlo sa meniť, napr. vysoká rýchlosť motocykla.

Pokuta

Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má vodič na križovatku náležitý rozhľad je za 50 eur. Pozor, nemýľte si pojem nezastavenie a nedanie prednosti. Druhý pojem je oveľa horší, nebezpečnejší a násobne drahší. V prípade dopravnej nehody môžete prísť rovno o vodičský preukaz.

Foto: Autor

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov