Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Prešov a Kapušany sú o krok bližšie k novej rýchlostnej ceste!

Prešov a Kapušany sú o krok bližšie k novej rýchlostnej ceste, NDS spúšťa tender na výstavbu II. etapy severného obchvatu Prešova.

NDS vyhlásila verejné obstarávanie (VO) na II. etapu severného obchvatu Prešova. Udialo sa tak na základe schváleného cestného harmonogramu vládou SR. Oznámenie o vyhlásení VO zaslali do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie dňa 24.02.2022.  Následne predpokladajú, že v lehote do 3 pracovných dní bude zverejnené uvedené oznámenie a budú tiež verejne dostupné kompletné súťažné podklady. Ide o štandardný proces vyhlásenia každej nadlimitnej verejnej súťaže. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 263 mil. € a bude financovaná výhradne zo štátneho rozpočtu. Podpis zmluvy s úspešným  uchádzačom je indikatívne naplánovaný na jar budúceho roka, pričom je však potrebné uviesť, že tento termín bude v nasledujúcich mesiacoch ovplyvňovať viacero rôznych faktorov, na ktoré NDS nemá priamy vplyv.

Najlacnejšia diaľnica pre 450 000 Slovákov je stále mimo hru!

Základné parametre budúceho úseku

II. etapa severného obchvatu Prešova bude mať celkovú dĺžku 10,2 km. Začínať bude v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever a končiť v križovatke Kapušany, kde sa napojí na existujúcu cestu I. triedy I/18. Trasa nadväzuje na už rozostavený úsek I. etapy severného obchvatu Prešova. Súčasťou úseku bude 12 mostných objektov rôznej dĺžky a približne 1,9 km dlhý tunel Okruhliak.

Celá trasa R4 Prešov – severný obchvat  ušetrí vodičom prechádzajúcim mestom Prešov od križovatky Prešov západ po Kapušany 7 minút . Úspora času sa možno nezdá veľká, ale jedná sa o celoročný priemer a nie o stav, v špičkových hodinách.

Zdroj: NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov