Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Tieto vedomosti vám v tuneli zachránia život!

Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov. V prípade hroziaceho rizika pomôžu návody a rady pre bezpečné dorazenie do cieľa.

Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén a zároveň zmenšuje vzdialenosti. Kvôli uzavretému priestoru v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať o bezpečnosť.

SYMBOLY A ZARIADENIA, KTORÉ ZACHRAŇUJÚ ŽIVOT

Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatreniami a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Od svetelnej signalizácie, značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov nepretržite 24 hodín denne.

Nová služba pre motoristov – Diaľničná patrola

 

1. Premenné dopravné zariadenie

sú svetelné tabule umiestnené nad jazdným pruhom pre ktorý platia, symbol zelenej šípky značí voľný prejazd a symbol červeného krížika znamená zákaz vjazdu.

2. Premenná značka

platí pre oba jazdné pruhy a zobrazuje zákaz predbiehania vozidiel prípadne iné varovné signály v tuneli.

3. Semafor

slúži na zastavenie premávky v tuneli v ojedinelých situáciách.

4. Núdzový záliv

je miesto na odstavenie vozidla v prípade poruchy.

5. SOS kabína

poskytuje možnosť privolania pomoci a je to miesto, kde nájdete aj ručný hasiaci prístroj.

6. Výstražný blikač

sa aktivuje automaticky v prípade otvorenia dverí do SOS kabíny.

7. Reproduktor

slúžia na riadenie evakuácie osôb. Operátor tunela hlási pokyny cez mikrofón alebo používa nahraté hlásenia.

8. Núdzový východ

slúži na únik pred nebezpečenstvom v prípade požiaru alebo nehody.

9. Značenie únikových ciest

ukazuje vzdialenosť a smer k najbližšiemu núdzovému východu s uvedením vzdialenosti v metroch.

10. Dvere hydrantu

slúžia na označenie hydrantu pre potreby Hasičského a záchranného zboru na hasenie.

11. Ventilátory

zabezpečujú prevetrávanie tunela v normálnej prevádzke a zabezpečujú pohyb dymu z tunela v prípade požiaru.

12. Osvetľovacia sústava

je súbor svetiel automaticky regulovaných centrálnym riadiacim systémom na základe informácií z jasomerov, ktoré merajú intenzitu denného svetla pred vjazdom do tunelových rúr.

13. Dopravné gombíky

svietia v normálnej prevádzke trvalo a v prípade nehody blikajú.

Rádio v tuneli

Pred každým tunelom nájdete značku s inou frekvenciou rádia. V prípade nehody v tuneli sa prostredníctvom rádia dozviete ako postupovať.

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov