Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Nová služba pre motoristov – Diaľničná patrola

Národná diaľničná spoločnosť spustila od 2. apríla 2015 novú službu, ktorá bude pomáhať motoristom v núdzi. Bude k dispozícii na všetkých ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. Núdzové číslo 0800 100 007 sa od 2. apríla 2015 stalo číslom Diaľničnej patroly. Centrálne operátorské pracovisko prevezme všetky telefonické požiadavky  a pošle vozidlo Diaľničnej patroly na miesto určenia.

Hlavnou úlohou služby je poskytnúť pomoc motoristovi v núdzových situáciách, v ktorých sa môže na diaľniciach ocitnúť. Diaľničná patrola nenahrádza zložky Integrovaného záchranného systému. Služba je bezplatná, v cene diaľničnej známky.

Úlohou Diaľničnej patroly je najmä:

Pomoc motoristovi v núdzi

 • výmena kolesa a nahodenie rezervy
 • servisné doplnenie pohonných hmôt  na dojazd na najbližšiu čerpaciu stanicu
 • zabezpečenie odtiahnutia na najbližšiu odstavnú plochu pri poruche vozidla
 • poskytnutie informácií o odťahových službách
 • poskytnutie informácií o najbližších auto/pneu servisoch
 • zabezpečenie stojaceho vozidla zákrytom a dopravným značením vozidlami Diaľničnej patroly a skontaktovanie Diaľničnej polície a Integrovaného záchranného systému

Kontrola diaľnice

 • kontrola odpočívadiel
 • kontrola zjazdnosti v zimnom období
 • kontrola snehových zábran v zimnom období
 • kontrola bezpečnostných zariadení
 • odstraňovanie cudzích predmetov tvoriacich prekážku na diaľnici
 • kontrola dopravného značenia
 • kontrola oplotenia
 • kontrola svahov a vegetácie
 • kontrola stavebného stavu vozovky a objektov (výtlky, oporné múry, protihlukové steny)
 • zabezpečenie vyčistenia miesta nehody od prevádzkových kvapalín

Pilotný projekt

Diaľničná patrola pracuje viac ako rok v pilotnom režime v okruhu časti diaľnic D1, D2 a rýchlostnej cesty R1 v najviac vyťažených zónach. Zabezpečujú ju naše štyri Strediská údržby v Bratislave, Malackách, Trnave a Galante. Od 1. augusta 2013 do konca januára 2015 pomáhali pracovníci Diaľničnej patroly pri celkovo 8 480 incidentoch. Ohlasy na túto službu sú viac než pozitívne. Vozidlá diaľničnej patroly počas 18-tich mesiacov činnosti najazdili celkovo 921 509 kilometrov. Už dnes sú známe prvé výsledky. Zavedenie novej služby prinieslo kvalitatívne lepšiu pomoc motoristom na diaľnici, skrátil sa čas zásahu, realizuje sa nepretržitý monitoring diaľnice.

nds b

Ostrý štart

Práve pre všetky uvedené pozitíva  a ohlas u motoristickej verejnosti sa Národná diaľničná spoločnosť rozhodla prejsť do ostrej prevádzky novej služby. S novým označením, s novým vozidlovým parkom, s novým technickým vybavením, s lepšie pripravenými zamestnancami.

Diaľničná patrola operuje od 2. apríla 2015 na všetkých ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Bude ju zabezpečovať celkovo 14 vozidiel Diaľničnej patroly s posádkou, ktoré budú pomáhať v okruhoch vymedzených príslušným Strediskom údržby.

Sedem dní v týždni, 24 hodín denne

budú motoristom na slovenských diaľniciach nápomocné posádky Diaľničnej patroly. Vo svojich vozidlách budú mať prenosné dopravné značenie, náradie (bežné náradie motoristu, lopata, krompáč, zdvihák, ťažné lano, …), hasiace prístroje, prostriedky na odstraňovanie ropných produktov, karty pomoci motoristom v 13 cudzích jazykoch či balíčky pre poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.

Zavolajte, pomoc príde

Núdzové číslo 0800 100 007 sa od 2. apríla 2015 stalo číslom Diaľničnej patroly. Centrálne operátorské pracovisko prevezme všetky telefonické požiadavky  a pošle vozidlo Diaľničnej patroly na miesto určenia.

NDS (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov