Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Vraky vozidiel – Žilina prináša extratvrdé dane!

Vraky vozidiel sú tak trošku nepríjemná téma. V podstate tieto vozidlá sú vnímané ako odpad, či sa nám to páči, alebo nie.

Problém s dlhodobo odstavenými motorovými vozidlami, ktoré blokovaním parkovacích miest znižujú kapacitu statickej dopravy v mestách a obciach snažia všetci riešiť po svojom. Kompetentní uvádzajú, že tieto vozidlá predstavujú bariéru vo verejnom priestore a zároveň znižujú jeho kvalitu na území obce.

Niektoré dlhodobo odstavené vozidla majú cenu ich dať znovu do prevádzky. Majiteľ to však z rôznych dôvodov nevie alebo nemôže. A predať to tiež nechce…

Máte auto, ktoré je vyradené z evidencie a chcete na ňom jazdiť? Žiaden problém!

Dôležitou informáciou pre Žilinčanov je, že podľa nového všeobecne záväzného nariadenia patrí medzi osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Žiliny sa rozumie už aj dlhodobé státie vozidla.

Laicky povedané, dlhodobo odstavené vozidlo je vnímané ako vozidlo vo vo vlastníctve alebo užívaní fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, parkujúce mimo trvale vyhradené parkovacie miesto, ktoré na verejnom priestranstve parkuje, alebo iným spôsobom zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní, ak ide o vozidlo bez evidenčného čísla, alebo o vozidlo trvale ako aj dočasne vyradené z evidencie vozidiel.

Majitelia (dá sa ľahko dohľadať, ale nie vždy…) si v takýchto prípadoch mesačne priplatia za každý jeden deň 14,40 eur!!! 14,40×30 dní – 432 eur mesačne!!! Uvedená sadzba predstavuje rozmer priemerného parkovacieho miesta v m2 (12 m2) vynásobený sadzbou dane za m2 (1,20 eur).

Staré vozidlo je v zmysle zákona o odpadoch vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Ak je vozidlo odpadom, majiteľ je povinný odovzdať ho na špecifický zberný dvor, kde ho následne ekologicky spracujú a vyradia z evidencie.

Foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov