Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Hanba! Tunel Soroška tak skoro nebude, nie je to priorita!

NDS zrušila 8.7.2020 verejnú súťaž na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorej súčasťou je aj tunel Soroška. O zrušení verejnej súťaže boli informovaní všetci záujemcovia. Súťaž bola vyhlásená ešte 31.12.2019.

Zákon o verejnom obstarávaní oprávňuje zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno požadovať, aby sa vo verejnom obstarávaní pokračovalo.

Odôvodnenie zrušenia súťaže
 • Verejné obstarávanie bolo vyhlásené bez právoplatného stavebného povolenia, zároveň v zmysle zadanej dokumentácie nie je možné získať stavebné povolenie a tým pádom je projekt v zmysle dokumentácie nerealizovateľný.

Celkovo bolo doručených 1052 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetom žiadostí o vysvetlenie boli najmä nezrovnalosti a chyby vo výkaze výmer a v poskytnutej projektovej dokumentácii. Vysvetlením predmetných žiadostí by došlo k zásadnej zmene súťažných podkladov. Národnej diaľničnej spoločnosti by tak vznikla povinnosť opraviť súťažné podklady a prípadne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie.

Nové diaľnice pri Prešove a Košiciach

Vyjadrenie Útvaru hodnoty za peniaze

Národnej diaľničnej spoločnosti zaslal Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v decembri 2019 vyjadrenie k hodnoteniu projektu, v ktorom sa uvádza:

 • predložený projekt nie je spoločensky návratný
 • razenie tunela nesie výrazné a nepopísané environmentálne riziká
 •  projekt nemá stavebné povolenie
 • tunelová časť projektu vzhľadom na extrémne zložitú krasovú geológiu horského masívu a pre neúplnosť projekčných podkladov a úradných rozhodnutí nesie vysoké riziko prekročenia nákladov a oneskorenia výstavby
 • projekt nie je možné financovať z fondov EÚ

Z uvedených skutočností vyplýva, že existuje opodstatnený a legitímny dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.

NDS uvádza, že v budúcnosti sa uplatní verejná súťaž na realizáciu úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s celospoločenskými prioritami.

Nové diaľnice, staré problémy s meškaním

Čo na to minister?

Osud tunela visí na vlásku. Ešte koncom minulého roka vyhlásila NDS súťaž na zhotoviteľa stavby v hodnote približne 243,15 mil. eur bez DPH, z čoho 144 mil. eur by podľa analytikov Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR pohltil nový tunel.

Minister dopravy Andrej Doležal tvrdí, že na stavbu, ktorá sa má financovať zo štátneho rozpočtu, nie sú peniaze. Verejné obstarávanie, ktoré má skončiť 15. júla, chce minister stopnúť. „Aj R2 má svoje opodstatnenie. Je však dôležité vnímať komplexnosť celého Slovenska a prikrývať sa len takým kabátom, aký máme,“ povedal minister Doležal.

Ďalej dodal, vyššou prioritou sú iné regióny. „Verím, že v najbližších dňoch predstavíme jednoznačný a transparentný zoznam investičných priorít. Soroška sa tam určite objaví. Obávam sa však, že nie na popredných miestach,“ informoval, podľa ktorého by stavba stála až 900 miliónov eur.

Spoločenská nenávratnosť a nie je priorita?!

Celkom ma šokovalo hodnotenie ÚHZP, ktoré ako vidno vyššie, spomenuli spoločenskú nenávratnosť. Každopádne beriem, že zložité a drahé stavby nie sú správne (aj keď sa na Slovensku stavia veľmi draho), týmto spôsobom posúvania denno-denne vytvárame straty na peniazoch fyzických a právnických osôb, životoch a ekológii. Sám som zvedavý, aký bude druhý projekt pre daný úsek.

Navyše, neviem, či si kompetentní neuvedomujú, ale bez kvalitnej infraštruktúry budú naďalej odľahlé okresy Slovenska vymierať. Tento deň sa neuveriteľne rýchlo blíži, kvalitné cestné spojenie malo byť postavené už dávno. Ako je možný taký rapídny rozdiel v plánovanej a reálnej cene? Alebo nás chcú len zase oblbnúť? Ak je to pravda, ako to, že nie je vyvodená osobná zodpovednosť, veď to hraničí s úmyselným spôsobením škody?

Nie je priorita? Priorita je len západ?! Veď sa pozrite na mapu plánovanej diaľničnej siete. Od stredu nášho krásneho Slovenska ako by neexistovalo nič.

Naozaj sa mi to nepáči. Južná trasa, hoci ňou nejako často nejazdím, má svoje špecifiká. Keď sa tam rozfúka, policajti ju musia zavrieť, lebo absentujú účinné vetrolamy, keď tam nasneží, Sorošku nákladné autá tiež neprejdú. Je to hanba, že sa na východe nedá postaviť jeden poriadny tunel, za ktorý by sme sa nemuseli hanbiť, lebo o Branisku sa to povedať nedá… Nevravím, že diaľnice musia byť všade, do každej dediny, ale inkriminované, vysoko-vyťažené úseky by sa mali riešiť s ohľadom na budúcnosť dopravy.

zdroj: NDS, rimava.sk

Foto: Google Earth

Diskusia 4
 1. Eddie Používateľ hovorí

  Môj osobný názor je, že rýchlostné cesty a tunely sa majú stavať tam kde je kritická situácia v doprave a nie odľahlosť okresov. A že takých miest, ktoré sú omnoho preťaženejšie ako úsek s plánovaným tunelom Soroška je viac sa asi nemusíme dohadovať: okolie Čadce, smer Zvolen – Krupina, Prešov (tam inak už začali raziť ten tunel na východe ako požadujete), Žilina – Martin, Ružomberok. Nehovoriac že také spojenie B. Bystrica – Brezno by sa tu žiadalo tiež a tam dokonca diaľnica ani nie je plánovaná. Takže ja súhlasím s tým, že to zrušili.

  1. Marek PAUCO Používateľ hovorí

   zdravím. ja netvrdím, že do každej dediny je nutná diaľnica, samozrejme podľa hustoty premávky, ale východ na to skutočne dopláca. Úsek Brezno – BB, resp. Podbrezová – BB jazdím pravidelne niekoľkokrát do mesiaca. Tá cesta je poväčšine široká, prehľadná, zmestia sa aj 3 autá vedľa seba (pomerne bežný jav), v čase špičky pomerne hustá premávka, ale stále menej komplikovaná ako povedzme úsek PO-VT (vzdialenosť približne rovnaká), kt. je na tom podstatne horšie, keďže to je o.i. tranzit z PL na HU. Nevravím, že R9 (Lipníky-Ubľa) by mala potenciál (tú zo stola zmietli pred cca 10 rokmi), ale základné spojenie BA-KE-Vyšné Nemecké (UA), Resp. BA-PO-Vyšný Komárnik (PL) už malo byť dávno hotové. Za 10 rokov bude neskoro.
   Aktuálne jazdím domov južnou trasou, keďže medzi PO a VT trva cesta aktuálne 2 hodiny, a v bežný deň mimo špičky sa dá pomerne skoro dostať aj zo ZV do KE. Horšie to je v čase špičky resp za zlých poveternostných podmienok + pomerne vysoká nehodovosť na danom úseku.
   PS. kvalitná cestná sieť môže byť postavená aj na cestách I. triedy a obchvatmi rizikových miest.

 2. Eddie Používateľ hovorí

  Ako si vyberáte komentáre? Dal som sem komentár kritický voči Vášmu článku a vôbec sa tu nezobrazuje. Cenzúrujete keď s Vami čitateľ nesúhlasí?

  1. Marek PAUCO Používateľ hovorí

   zdravím. Komentáre schvaľujeme manuálne. Nevnímajte to ako formu cenzúry, keď má komentár hlavu a pätu, aj kritický pohľad na problematiku, tak sa schváli. Je to len preventívne opatrenie …

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov