Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Nové diaľnice, staré problémy s meškaním

Stavba diaľnic, poprípade otvorenie diaľnic je nekonečnou témou. Každý mesiac príde nejaká informácia, či už pozitívna, alebo negatívna. Tých druhých je však vždy viac.

Termíny, a meškania sú v podstate synonymami pre stavbu diaľnic na Slovensku

D1 Hubová – Ivachnová a nestíhanie termínov

Neviem, či ste zachytili informáciu, alebo nie, ale hnutie OĽANO získalo dokument, podľa ktorého Národná diaľničná spoločnosť posunula termín dokončenia obchvatu Ružomberka o ďalších 175 dní (6 mesiacov) a verejnosť o tom neinformovala. Každopádne, politiku sem veľmi ťahať nechcem.

Popravde, úsek ciest Ivachnová – Hubová je len kvapkou v mori, kde vodiči už roky trpia v čase špičky.

Na druhej strane NDS so stanoviskom nenechala na seba dlho čakať. Spoločnosť odmieta zavádzajúce tvrdenia poslanca Marosza (OĽANO) a politikárčenie v predvolebnej kampani. NDS uvádza, že pán Marosz zbytočne straší verejnosť. Termín sprejazdnenia úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová platí stále jún 2022.

NDS ďalej vysvetľuje

Z dôvodu podania rozkladu voči záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR sa zmluvný termín ukončenia výstavby úseku  D1 Hubová – Ivachnová, nie sprejazdnenia úseku, posúva o 175 dní. Ide o počet dní, koľko trvalo kým sa rozklady zamietli a záverečné stanovisko mohlo nadobudnúť právoplatnosť. Táto informácia je zverejnená už rok. Ide o bežný postup, keď úsek môže slúžiť motoristom skôr, ako sú ukončené všetky stavebné práce.

Všetky dodatky aj pokyny na zmenu sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv a sú prístupné všetkým občanom Slovenskej republiky. Pokyn na zmenu č. 46, ktorého obsahom je predĺženie lehoty výstavby, bol zverejnený 5. 12. 2018. Povinnosťou Investora a Zhotoviteľa je raz za pol roka uzatvoriť sumarizačný dodatok vydaných pokynov na zmenu, ktorý je taktiež zverejnený.

 

Ponuka na R3 Tvrdošín – Nižná už je vyhodnotená

2. decembra 2019 ukončili vyhodnocovanie ponúk v súťaži na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná Súťaže sa zúčastnilo spolu 8 uchádzačov. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 74 979 572 € bez DPH. NDS rozhodla, že víťazom súťaže sa stalo združenie, ktoré predložilo najnižšiu ponuku 59 398 252,38 € bez DPH.

Víťazné združenie tvoria spoločnosti:
  • TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., Via Dei Due Macelli 66, 00187 Rím, Taliansko
  • CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice
  • CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Verejné obstarávanie tohto úseku výrazne spomalili viaceré námietky uplatnené v jeho priebehu. NDS verí, že nedôjde k podaniu ďalších námietok a bude môcť podpísať Zmluvu o dielo s víťazom súťaže ihneď po právoplatnosti rozhodnutia o prijatí ponuky tak, aby sa stavebné práce mohli začať na jar roku 2020.

Charakteristika nového úseku 

Plánovaný úsek rýchlostnej cesty R3 z Tvrdošína do Nižnej má odľahčiť dopravu v meste Tvrdošín v dĺžke 4,4 km a vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Úsek sa napája na existujúci obchvat Trstenej. Trasa končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu dôjde k napojeniu na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou.

Výstavba rýchlostnej cesty R3 v Žilinskom kraji v úseku Tvrdošín – Nižná nad Oravou (obec Nižná) bude realizovaná v navrhovanej kategórii R 24,5/100 v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku s ohľadom na predchádzajúci a nasledujúci úsek  rýchlostnej cesty R3. V úseku od km 3,900 po most 206 (km 4,160) bude rýchlostná cesta vybudovaná v plnom profile (kategória R 24,5/100). Za mostom 206 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty po km 4,400, kde je koniec úpravy navrhnutý mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.

 

R3 Tvrdošín – Nižná v číslach:

  • 4, 400 km – dĺžka úseku
  • 10 –  mostov na R3 v dĺžke 1 567,6 m
  • 3 – mosty mimo R3 v dĺžke 134,6 m
  • 42 m – dočasný most cez rieku Oravu
  • 2 150 m – dĺžka protihlukovej steny
  • 822 dní – lehota výstavby

Zdroj a foto: NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov