Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


BMW vyvinulo nového asistenta radenia rýchlostných stupňov, takto funguje!

Ide o výnimočné plne automatizované ovládanie spojky s manuálnym alebo automatickým radením rýchlostných stupňov pre ešte väčšiu radosť z jazdy.

S novým automatizovaným asistentom radenia (ASA) predstavuje značka BMW Motorrad inovatívne technické riešenie, vďaka ktorému je jazda jednoduchšia a pohodlnejšia. Podľa hesla „Simplify your ride“ (Zjednodušte si jazdu) zážitok z jazdy ešte viac umocňuje automatizácia ovládania spojky a radenia prevodových stupňov bez toho, aby bola obetovaná emocionálne dôležitá dynamika radenia.

Automatizovaný asistent radenia sa vyznačuje dômyselným funkčným dizajnom, v ktorom dva elektromechanické ovládače automatizujú ovládanie spojky a radenia prevodových stupňov šesťstupňovej prevodovky, čo je hlavný rozdiel oproti bežnému asistentu radenia. Na manuálne ovládanie spojky nie je potrebná ručná ovládacia páka. Štartovanie, zastavovanie a manévrovanie sú s automatizovaným asistentom radenia veľmi jednoduché.

Jazda s automatizovaným asistentom radenia sa stáva príjemnejšou aj vďaka rýchlym, otáčkam a zaťaženiu prispôsobeným sekvenciám radenia a z toho vyplývajúcim presným zmenám prevodových stupňov. Znižuje sa tak zaťaženie jazdca, vďaka čomu je jazda ešte príjemnejšia. Automatizovaný asistent radenia navyše vytvára ešte priamejšie spojenie s výkonným boxer motorom, pretože presné ovládanie spojky ešte viac uľahčuje ovládanie zážitku z jazdy pomocou plynovej rukoväte a radiacej páky.

V režime radenia „M“ možno stále meniť prevodové stupne pomocou nožného ovládania, čo umožňuje jazdcovi rozhodnúť sa, kedy preradiť.

V režime radenia „D“ si automatizovaný asistent radenia skutočne príde na svoje. Okamihy preradenia automaticky volí riadiaca jednotka motora. V režime „M“ aj „D“ jazdec ťaží z perfektne vykonaných zmien prevodových stupňov s mimoriadne plynulým prerušením trakcie. Výsledkom je efektívne zrýchlenie motocykla a zvýšená jazdná stabilita.

Pri radení vyšších prevodových stupňov, napríklad do značnej miery odpadajú trhnutia spojené s klasickou manuálnou prevodovkou s manuálnou spojkou, ako aj riziko kontaktu prilieb medzi jazdcom a spolujazdcom.

Radenie nižších prevodových stupňov je taktiež navrhnuté tak, aby bolo čo najplynulejšie, čím sa minimalizujú rušivé vplyvy na podvozok. Špecifické charakteristiky funkcie automatizovaného radenia sú priradené rôznym jazdným režimom, aby sa zabezpečili dokonalé reakcie pri radení v každej jazdnej situácii. V kombinácii s aktívnym tempomatom alebo varovaním pred kolíziou ožíva vďaka sieťovému prepojeniu funkcií aj budúcnosť motocyklov.

Automatizovaná spojka a radenie prevodových stupňov pre nový zážitok z jazdy

V náročných jazdných situáciách vyžaduje použitie spojky a plynu dokonalú koncentráciu. Ak cestujete s batožinou a možno aj so spolujazdcom, používanie spojky a radenie prevodových stupňov využíva množstvo zdrojov. S automatizovaným asistentom radenia má jazdec všetko pod kontrolou a má väčšiu slobodu v každej jazdnej situácii. Jazda sa stáva uvoľnenejším a omnoho príjemnejším zážitkom.

Výkonný boxer motor umožňuje rozjazdy v stúpaniach takmer bez námahy vďaka automatizovanému ovládaniu spojky, čo sa odráža aj na lepšom ovládaní motocykla v teréne alebo na náročných povrchoch.

Radosť z jazdy nadobudne úplne nový význam, keď zvolíte automatický režim D. Optimálne zvolené zmeny prevodových stupňov vytvárajú úplne nový pocit z jazdy s intenzívnejším zážitkom. Správny prevodový stupeň sa automaticky volí podľa individuálnych potrieb jazdca, výsledkom čoho je harmonický a mimoriadne hladký zážitok z jazdy.

Elektromechanická spojka a ovládače radenia v kombinácii so sofistikovaným elektronickým ovládaním

Automated Shift Assistant je logickým a technickým vývojom BMW Motorrad Shift Assistant Pro. Dva elektronicky riadené elektromechanické ovládače ovládajú spojku a radenie, čo umožňuje ľahké štartovanie a automatizované radenie prevodových stupňov. Požiadavka jazdca na preradenie sa prenáša do riadiacej jednotky prostredníctvom snímača radiacej páky, ktorý je ovládaný bežnou nožnou radiacou pákou. Ďalšie snímače určujú otáčky vstupného hriadeľa prevodovky a polohu spojky. Tieto hodnoty sa prenášajú do TCU (riadiaca jednotka prevodovky), ktorá je úzko prepojená s riadiacou jednotkou motora, na modelovanie a riadenie spojky, ovládania a stavu radenia.

Spojka je ovládaná elektromechanickým ovládačom kombinovaným s hydraulickým systémom s priamym hydraulickým spojením medzi hlavným a pomocným valcom spojky. Akčný člen reguluje požadovaný preklz spojky, ovláda spojku pri radení a vypína spojku pri zastavení.


V režime manuálneho radenia „M“ môže jazdec pohybovať radiacou pákou v požadovanom smere bežným spôsobom. Ak sú otáčky na požadovanom cieľovom prevodovom stupni v rámci maximálneho alebo minimálneho rozsahu, radenie sa vykoná priamo. Ak otáčky motora klesnú pod minimálnu rýchlosť závislú na danom prevodovom stupni, podradenie sa vykoná automaticky aj v manuálnom režime. Tým sa zabráni zhasnutiu motora.

V režime radenia „D“ sa prevody menia automaticky v závislosti od jazdného režimu, otáčok motora, polohy škrtiacej klapky a parametrov uhla náklonu. Prevody sa radia podľa jazdnej situácie a dynamických požiadaviek.

Výhody automatizovaného asistenta radenia (ASA) možno zhrnúť nasledovne:

  •  Úplne eliminuje potrebu manuálneho ovládania spojky jazdcom.
  •  Dynamické a pohodlné radenie prevodových stupňov pre väčšiu radosť z jazdy.
  •  Voľba manuálneho alebo automatického radenia prevodových stupňov.
  •  Automaticky prispôsobuje radenie prevodových stupňov dynamickým preferenciám jazdca v   automatizovanom režime D.
  • Eliminuje možnosť zhasnutia motora v dôsledku nepriaznivého radenia prevodových stupňov.

Test: BMW R18 – Nedokonale dokonalé

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov