Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Greenlogy: 100% zelená elektrina nielen pre elektromobil!

Poslaním spoločnosti je spájať zelených výrobcov a spotrebiteľov.

Greenlogy začala svoju činnosť v energetike v roku 2021, keďže na trhu s dodávkou elektriny chýbala ponuka založená výhradne na dodávke elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa zároveň nekompromisne vymedzí voči elektrine vyrobenej z fosílnych palív a bude prednostne podporovať slovenských výrobcov zelenej elektriny.

Budúcnosťou Slovenska je čistá energia vyrobená v nízkoemisných výrobných zdrojoch za použitia obnoviteľných surovín. Na energetickom trhu sa vždy snažia byť mostom, ktorý spája spotrebiteľov s výrobcami zelenej elektriny. Ich 100% zelený energetický mix je dostupný pre všetkých.

Vyvážené portfólio

Ako bolo spomenuté v úvode, Greenlogy je dodávateľom elektriny z OZE (obnoviteľných zdrojov elektriny). Svoju elektrinu nakupuje od slovenských výrobcov, ktorí prevádzkujú obnoviteľné zdroje. V portfóliu majú fotvoltické (18%), vodné (42%) a bioplynové elektrárne (40%). Pôvod elektriny teda vedia dokladovať nielen zo zelených certifikátov, ale aj skutočným výkupom elektriny z OZE. Sú súčasťou zelenej komunity ako SAPI, SEVA, EES a tiež členom Združenia dodávateľov energií.

 

Voda – voda je energetický zdroj, ktorého využívanie nezaťažuje atmosféru žiadnymi emisiami. Používa sa na okamžité pokrytie spotreby energie a je tiež možné ju využiť aj na uskladňovanie energie. Na Slovensku voda predstavuje najvýznamnejší obnoviteľný zdroj energie. Podiel na celkovej výrobe predstavuje cca 15%.

Bioplyn – Substrát na výrobu bioplynu sa skladá zo siláže a odpadu z poľnohospodárskej výroby v pomere 50:50. Ten sa v procese anaeróbnej fermentácie rozkladá a následne sa uvoľňuje bioplyn s majoritným podielom metánu, ktorý sa využíva na výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách. Pri tejto výrobe vzniká aj digestát, ktorý sa vďaka svojmu zloženiu môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu ako hnojivo.

Slnko – Fotovoltické panely umožňujú premieňať slnečné žiarenie na elektrinu na základe fotovoltického javu – častice svetla dopadajú na fotovoltický článok svojou energiou a z neho generujú elektróny. Následne je pohyb elektrónov usporiadaný na využiteľný jednosmerný elektrický prúd. Prostredníctvom meniča sa prúd upraví z jednosmerného na striedavý.

Elektromobil dobíjaný zelenou elektrinou

Pre elektromobil je kľúčové, akú elektrinu používate na jeho nabíjanie. Či sú to klasické fosílne zdroje alebo obnoviteľné zdroje energie. V Greenlogy majú túto otázku vyriešenú. K elektromobilu patrí výhradne zelená elektrina, ideálne od slovenských výrobcov, len takto je reťazec uzavretý a dáva enviromentálny zmysel. Ako odmenu pre zákazníkov, ktorí majú fotovoltické panely na strechách svojho domu, ponúkajú navyše v spolupráci s GreenWay, skvelý produkt GreenCar.

Greenlogy aktuálne ako jediný dodávateľ na trhu ponúka okrem GreenCar aj doplnkovú službu GreenShare bez ďalšieho mesačného poplatku, kde môžete rozhodnúť, že prebytky z virtuálnej batérie darujete svojim blízkym alebo rodine a tým im znížite vyúčtovaciu faktúru.

Ďalšie benefity:

  • V prípade využívania produktov virtuálnej batérie a teda uskladňovania prebytočnej a nespotrebovanej elektriny, si môže každý zákazník bezplatne aktivovať službu GreenCar a zmeniť si svoju elektrinu na nabíjanie v sieti GreenWay -pri službe národný roaming aj v sieti ZSE drive a Ionity.

 

  • Premenu na kredity môže klient spraviť sám cez aplikáciu, nepotrebuje nikde nahlasovať zmeny, ani podpisovať písomné žiadosti, všetko vidí online a kód, ktorý si uplatní vo svojej zákazníckej zóne v sieti GreenWay, mu príde e-mailom.

 

  •  Greenlogy aktuálne ako jediný na trhu ponúkajú okrem GreenCar aj doplnkovú službu GreenShare, kedy sa môžete rozhodnúť, že prebytky z virtuálnej batérie darujete svojim blízkym alebo rodine a tým im znížite vyúčtovaciu faktúru.

E-mobility ekosystém – EES

Spoločnosť Greenlogy patrí do konzorcia spoločností, ktoré sú špičkami v danom odbore, hovoríme napríklad o: Business Lease Slovakia, GreenWay, Škoda Auto Slovensko, NEP, Eurowag či M3soft. Pokiaľ uvažujete nad elektrifikáciou aj firemného vozového parku, tu nájdete komplexné a úplné riešenia od operatívneho leasingu, cez nabíjaciu infraštruktúru až po rozúčtovanie nákladov.

GM a Honda sa spojili pri výrobe palivových článkov

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov