Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Ako oklamať kupujúceho pri kúpe jazdeného auta? Neuveríte, čo všetko sa robí

Biznis s jazdenými autami je veľmi veľký, na našom trhu tvorí dokonca xy percent predaja áut. Hocikto sa na ňom však chce nekalým spôsobom obohatiť či dokonca nabaliť.

Zamlčané či dokonca zamaskované chyby, stočené kilometre, klamstvá o autách po starších ľuďoch, ktorí s ním chodili len do kostola a aj to len v lete za slnečného počasia, či klamstvá o nikdy nebúraných autách… To je len slabý čajový odvar toho, čo špekulanti skúšajú. Predstavte si, že si kúpite auto a po čase prídete o auto aj o peniaze. A to celkom jednoducho.

Dohodnete si kúpu auta, ale predávajúci tesne pred prepisom a prijatím peňazí auto navyše založí a vezme si naň úver. Splácať ho, samozrejme, nemá v pláne, takže vy prídete o auto a pôvodný predávajúci vám peniaze za auto taktiež nevráti. Dá sa na to nejako prísť? Áno, aj nie. Práve pre tento cieľ bol zriadený Notársky centrálny register záložných práv, kde by si mal nadobúdateľ vedieť overiť hnuteľnú vec a prípadné ťarchy. Vozidlo si môžete dohľadať podľa VIN čísla a pozitívom je, že nič nestojí.

Problém je, že register nemusí byť aktuálny, výsledky vyhľadávania sú len informatívne! Oficiálny výpis z registra záložných práv na konkrétneho záložcu vyhotovuje notár, a to už nie je zadarmo. Navyše ešte ani vtedy vyhľadávania podľa opisu zálohy alebo VIN čísla vozidla nemusia byť úspešné, a to v prípadoch, keď tieto údaje neboli v takejto forme uvedené pri registrácii záložného práva. Centrálny register nie je nijako prepojený s evidenciou vozidiel, čiže pri prepise na dopravnom inšpektoráte túto vec tiež neodhalíte. A ani výsledok získaný cez rôzne overovacie stránky nemusí byť stopercentný, lebo tiež pracuje len s databázami, ktoré podliehajú aktualizáciám.

Na čo nezabudnúť?

Pri kúpe auta (ale nielen auta) sa vždy riaďte starým známym pravidlom „co je psáno, to je dáno“, lebo ak to pri tvorbe zmluvy nezohľadníte, môže to mať pre vás nepríjemné dôsledky. V kúpno-predajnej zmluve by ste teda okrem zjavných chýb, stavu km, reálnej sumy, spôsobu úhrady ceny za auto a všetkých údajoch o vozidle a subjektoch určite nemali vynechať vyhlásenie predávajúceho, že je výlučným vlastníkom veci, že sa voči osobe predávajúceho nevedie konkurzné a exekučné konanie, že vozidlom disponuje bez obmedzení, vec nepochádza z trestnej činnosti a vec nie je zaťažená záložným právom.

Čo s tým?

Z pohľadu poskytovateľa úveru ide väčšinou len o porušenie obchodných podmienok. Ak v zmluve nie je vyslovene uvedené, že vozidlo nie je zaťažené záložným právom, úmysel potrebný na trestný čin podvodu sa dokazuje len veľmi ťažko. Je možné sa potom nejako brániť? Teoreticky áno. Môžete podať žalobu o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a žiadať o vyplatenie kúpnej ceny. Kúpna zmluva koncipovaná bez vyššie spomenutých vyhlásení môže byť v rozpore s dobrými mravmi a môže byť súdom určená ako neplatná. Lenže to tiež nie je jednoduché a keďže vieme, ako funguje slovenské súdnictvo, tak to môže byť na „dlhé lakte“. A opäť sa vraciame k tomu, aby ste v zmluve uvádzali pravdivé údaje. Keď totiž máte na papieri inú sumu, ako ste za auto reálne zaplatili, tak to môže byť ďalší problém. Pri kúpe auta sa preto nezameriavajte len na auto, ale aj na osobu predávajúceho a snažte sa vyhodnotiť, či je dôveryhodný a či nemá sklony k špekuláciám.

Cyklopruhy a parkovanie, alebo cyklistický mišmaš

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov