Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Cyklopruhy a parkovanie, alebo cyklistický mišmaš

Na cestách v mestách pribúdajú piktogramy bicyklov. Vedeli ste, že nie je znak ako znak? Ako sa v tom vyznať?

Trendy sa menia. Cyklodoprava sa vyvíja extrémne rýchlo. Zmeny a posilňovanie práv slabších, no minoritných účastníkov cestnej premávky prebiehajú podľa môjho názoru dosť chaoticky a to aj na úkor základných logických zásad bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Motoristi zrazu nevedia, čo majú a môžu robiť, keď vidia na ceste obrázok cyklistu, lebo okrem klasickej cestičky pre cyklistov teraz prichádzajú aj nové pojmy vyplývajúce zo zákona alebo z vyhlášky. Pri takých radikálnych zmenách chýba osveta.

Bicyklová cesta

Je hierarchicky prvým a najsilnejším novým pojmom. Tú môžu cyklisti používať v celej šírke určenej na ich smer jazdy. Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h. Motorovým vozidlám je jazda zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Ak je dopravnou značkou umožnená jazda vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m za každých okolností. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je povolené len na vyznačených miestach. Na označenie sa používa zvislá hranatá dopravná značka s modrým podkladom a bielym bicyklom. Motorista na ňu bude môcť vojsť len vtedy, ak na nej bude príslušný symbol motorového vozidla alebo motocykla s nápisom „Voľno“, čiže zbohom nejaká unifikácia so západným svetom a jednoznačnosť aj pre cudzích vodičov.

Cyklistický pruh

Tvorí ho pozdĺžna súvislá čiara (plná čiara), no je trochu širšia a je doplnená o symbol bicykla. Vtedy ju vodič motorového vozidla nesmie predchádzať alebo nákladom presahovať. Urobiť tak môže iba vtedy, ak obchádza prekážku.

Ochranný pruh pre cyklistov

Tvorí ho pozdĺžna prerušovaná čiara doplnená o symbol bicykla. Je to nižší stupeň a do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom za žiadnych okolností nesmie ohroziť cyklistov, napr. ak potrebuje zaparkovať do priľahlého parkovacieho boxu, poprípade vojsť na miesto mimo cesty.

Koridor pre cyklistov

Je vodorovná dopravná značka bicykla doplnená o šípky pre daný smer. Táto značka vodiča motorového vozidla len upozorňuje na to, že sa pohybuje na ceste, kde je zvýšený pohyb cyklistov, čiže ju môžeme vnímať len ako informačnú.

Problémy so statickou dopravou

V zmysle zákona platí, že vodič motorového vozidla nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov. V cyklistickom koridore tak vodič môže učiniť a na bicyklovej ceste môže zastaviť a stáť len na vyhradených miestach s výnimkou motocyklov – tie môžu zastaviť a stáť hocikde, ak im značka povoľuje vjazd. Suma summarum, to všetko vytvára problémy s dopravou. Tieto cyklisticky významné alternatívy sú síce dôležité, ale sú skutočným problémom pre motoristov napr. v oblasti zásobovania. Často nie je možné vozidlo bezpečne odstaviť bez toho, aby vodič neriskoval sankciu, a to predovšetkým pre šírkové usporiadanie cesty či blízkosť električkového koľajiska.

Predné brzdové svetlo na Slovensku alebo kolosálna blbosť?

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov