Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


H2 = budúcnosť?

Vodík (H2) by mohol v neďalekej budúcnosti nahradiť časť fosílnych palív aj na Slovensku.

Vyplynulo to zo záverov jednodňovej konferencie, ktorú usporiadalo Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom rozbehnúť a „požehnať“ rozvoj využitia vodíka ako zdroja energie u nás, v neposlednom rade aj ako zdroja energie pre dopravu a osobné automobily. Konferencia zmapovala súčasnú situáciu i načrtla možnosti ako ďalej.

Perpetuum mobile?

Stroj, ktorý by dokázal pracovať bez spotreby energie, je nesplniteľným snom ľudstva odnepamäti. No rovnakým snom je tiež zdroj energie, ktorý by sa nikdy nevyčerpal. Do istej miery cestu naznačila atómová energia, no skutočne donekonečna obnoviteľným zdrojom sa zdá byť práve vodík. Urobme tematický sedemmíľový krok aj pre dopravu či osobné automobily. Navyše, jeho využitím na takéto účely nevznikajú žiadne škodlivé splodiny, len čistá voda. Rozvoj vodíkových technológií (od výroby až po využitie) má jednoznačnú podporu aj Európskej únie (Európska vodíková stratégia) a deklaroval ju aj náš štát. Tým viac, že Slovensko je automobilovou veľmocou svetového významu. A pretože takéto využitie vodíka je ešte stále na samotnom začiatku, je pravý čas nastúpiť do tohto vlaku od výskumu až po finálnu výrobu vodíka ako takého i prostriedkov, ktoré ho budú využívať. Ak dáme rozumným spôsobom dokopy politiku, biznis a vedu, tak to pôjde, zaznelo z úst ministra hospodárstva na záverečnej tlačovej konferencii.

Súťaž konceptov

Vodíkom poháňané automobily by nemali vytláčať (ani štátnym príkazom) ostatné druhy pohonov, mali by všetky existovať vedľa seba a bojovať o svoje miesto na slnku (vodík, elektrické vozidlá, vozidlá so spaľovacími motormi). Ak sa sústredíme len na prvé dva druhy, tak momentálne sa zdá rozumné využívať batériové elektrické vozidlá na kratšie vzdialenosti a vodíkové na dlhšie a na ťažšiu dopravu, aj autobusovú, koľajovú či lodnú.

Vládna podpora

Okrem iného vláda na konferencii deklarovala prostredníctvom ministra hospodárstva podporu prioritného vybavenia všetkých potrebných patentov a úžitkových vzorov, vybavenie eurofondových projektov, ale tiež okrem iného aj podporu predaja vodíkových automobilov (podobne ako elektromobilov). Vláda tiež podporí budovanie čerpacích staníc na vodík a ešte možno tento rok by ich na Slovensku mohlo (či malo) vzniknúť približne štyri až šesť. Plánuje sa pritom využiť sieť čerpacích staníc spoločnosti SPP CNG, teda staníc ponúkajúcich zemný plyn pre automobilovú dopravu, doplnených o možnosť tankovať vodík. Prvým krokom bude urýchlené vyhlásenie výberového konania na dodávku potrebných zariadení.

Vláda tiež plánuje nájsť menšie okresné mesto, kde by s výraznou finančnou podporou vytvorila kompletnú autobusovú flotilu poháňanú vodíkom umožňujúcu takto v praxi získavať konkrétne skúsenosti. Zámerom je tiež vybudovať Centrum výskumu vodíkových technológií v Košiciach, koordinujúce celý súvisiaci potenciál v SR. Na Technickej univerzite v Košiciach sa totiž vodíkovým technológiám úspešne venujú už mnoho rokov.

Začiatok aj pre nás

O automobiloch poháňaných vodíkom prostredníctvom palivových článkov vás informujeme pravidelne a v niektorých sme už aj jazdili. Zatiaľ to nevyzerá, že by ich výroba bezprostredne „hrozila“ aj u nás, no štartovný výstrel v podobe spomínanej konferencie je popudom aj pre našu redakciu, aby sme sa začali podrobnejšie zaoberať vodíkom ako pohonným médiom v súvislosti so Slovenskom. Počnúc jeho ekologickou výrobou (u nás zatiaľ nefunguje), aby jeho použitie nevytváralo v celom reťazci viac emisií než fosílne palivá, až po jednotlivé technické riešenia, ktoré na Slovensku vznikajú. Veľmi nás zaujalo napr. riešenie uskladňovania vodíka pri bežnom tlaku a teplote prostredníctvom tzv. metalhydridového kompresora (Technická univerzita v Košiciach) v nádržiach použiteľných v osobných automobiloch či myšlienka prevádzkovania vodíkového vlaku na Slovensku a mnohé iné. Ak na Slovensku zachytíme tento progresívny trend a aj vďaka nemu ukončíme „dobu uhoľnú“ – čo viac si želať?

BMW X5: O dva roky vodíková verzia

Foto: Archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov