Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Chráňte si svoje auto pred hrdzou!

Vo verejnosti je rozšírený názor, že moderné automobily nepotrebujú antikoróznu ochranu. Opak je však pravdou.

Hoci výrobcovia dávajú na prehrdzavenie karosérie 12-ročnú záruku, v skutočnosti aj moderné autá majú problémy s koróziou, hlavne v spodných častiach, kam majiteľ bežne nevidí. V západných krajinách to ľudia už dávnejšie pochopili a dodatočné ošetrenie vozidiel je tam bežným spôsobom starostlivosti o auto.

Čo je korózia?

Korózia je prirodzený chemický proces rozkladu kovov v prírode, ktorý spôsobuje ich premenu do pôvodného stavu a vstrebanie naspäť do Zeme. Pre úspešný priebeh chemickej reakcie korózie kovov je potrebný prístup vodíka (H) a kyslíka (O2). Každé vozidlo je vyrobené z rôznych druhov kovov s rôznym elektrochemickým potenciálom, čo pri ich spojení (zvar, skrutkový spoj, nitovaný spoj…) vytvára korózny článok. Vzdušná vlhkosť, soli, kyseliny a zásady z umývacích prostriedkov tento proces výrazne urýchľujú. Na každom vozidle proces korózie prebieha prakticky už od prvého dňa jeho výroby. Počas jeho prevádzky (hlavne v zimnom období) na jeho karosériu a podvozok pôsobia ďalšie vplyvy, ktoré podporujú priebeh korózie výrazným spôsobom. Problémom korózie nie je len optické znehodnotenie vozidla a pokles jeho ceny na trhu jazdených vozidiel, ale aj zníženie pevnosti karosérie a tým aj jeho bezpečnosti.

Najkritickejšie časti

Karosérie dnešných vozidiel sú často obalené rôznymi krycími plastmi, ako sú napríklad lemy blatníkov či postranné plastové lišty. Práve tam sa hromadí piesok, soľ  a voda, čo spolu tvorí výbornú brúsnu pastu, ktorá ľahko odstráni ochranný nástrek karosérie.  Práve tieto miesta zvyknú byť zákerným zdrojom korózie, ktorú prvé roky nie je vidno. Ak je už viditeľná, je často neskoro. Najbežnejším miestom prejavu korózie karosérie sú spodné časti dverí, prahy a vnútorné lemy blatníkov. Koróziu podvozkových častí môžeme nájsť absolútne na každom vozidle bez ohľadu na značku. Skorodované podvozkové časti neskôr spôsobujú problémy pri servise a údržbe, keď už nie je možné uvoľniť bežne vymeniteľné diely normálnym spôsobom bez zvýšenej námahy.

Prečo je antikorózna ochrana dôležitá?

Dôvody možno zhrnúť do niekoľkých bodov. Bezpečnosť, estetický vzhľad a v neposlednom rade zvýšenie hodnoty vozidla. Koróziou napadnutá karoséria má výrazne nižšiu torznú tuhosť, čo dokazujú najnovšie štúdie a porovnávacie nárazové testy. Správne ošetrená karoséria a podvozok majú v prípade nehody pozitívny vplyv na bezpečnosť a zdravie posádky, na rozsah rizík a úrazov. Každý majiteľ vozidla asi pozná protokol z STK, kde je častým nedostatkom korózia podvozka. No nie každý motorista si môže dovoliť meniť vozidlo po 2-3 rokoch za nové, pre väčšinu z nás je automobil dlhodobou investíciou. Dodatočná antikorózna ochrana je iba nepatrná investícia v porovnaní s cenou vozidla, ktorá výrazne zvýši jeho bezpečnosť, zjednoduší  servis a v neposlednom rade zabezpečí zachovanie jeho zostatkovej hodnoty pri následnom predaji.

Pre ktoré vozidlá je vhodná? 

Použitie antikoróznej ochrany je vhodné pre každé jedno vozidlo bez ohľadu na jeho druh alebo vek. Vozidlá s najnižším stupňom antikoróznej ochrany už od výroby sú práve vozidlá nižšej a strednej triedy, ktoré sú vyrábané s dôrazom na najnižšie výrobné náklady. Najmenej ošetrenými vozidlami sú úžitkové vozidlá, na ktorých môžeme pozorovať koróziu najskôr. Dodatočné ošetrenie je výborným riešením aj pre terénne vozidlá pracujúce v zhoršených podmienkach s vyššou mierou možnosti oderu podvozka posypom a ťažším terénom. Každý majiteľ terénneho vozidla pozná úskalia tejto prevádzky, hlavne po zimnom období. V dnešnej dobe sa snažia výrobcovia vozidiel znižovať náklady a práve jednou z vecí je aj antikorózna ochrana, ktorá sa často zužuje iba na problematické časti. Na potlačenie hluku sa používajú penové materiály, ktoré sú ľahké a lacné, no absorbujú vodu a miesta pod nimi sú často napádané koróziou.

Čo a ako ošetriť? 

Antikorózna ochrana vozidiel systémom materiálov DINITROL sa dá rozdeliť do dvoch častí: ochrana dutín a ochrana podvozka vozidla.  Na ochranu dutín sa používajú materiály na báze syntetických voskov, ktoré obsahujú antikorózne inhibítory (aktívne potláčajú koróziu) a vyznačujú sa vysokou mierou penetrácie. V praxi to znamená, že dokážu ošetriť aj horšie dostupné miesta v dutinách karosérie, ako napríklad miesta hlavných zvarov, ktoré sú zásadné pre zachovanie jej pôvodnej pevnosti a tuhosti. Vytvárajú súvislý pružný voskový film so životnosťou niekoľkých rokov. Na ochranu podvozka sú najvhodnejšie materiály na báze tvrdých voskov, ktoré navyše obsahujú podobné antikorózne inhibítory ako dutinové vosky. Vytvárajú pevný a zároveň pružný ochranný film, ktorý bráni prístupu vlhkosti a vzduchu a tiež slúži aj ako ochrana proti kamienkom. Pre vozidlá, ktoré sú už napadnuté koróziou, sa používa takzvaná dvojstupňová metóda, kde sa najskôr napadnuté miesto ošetrí vzlínajúcim penetračným olejovým voskom, ten prenikne do štruktúry hrdze a zakonzervuje ju. Následne sa celý podvozok ošetrí antikoróznym nástrekom na ochranu podvozka. Synergickým efektom je zníženie hlučnosti v interiéri vozidla, čím motorista získa väčší komfort jazdy. Vhodným doplnkom antikoróznej ochrany vozidla je ochranný nástrek motora a jeho súčastí, ktorý odoláva vysokým teplotám a spoľahlivo ochráni súčasti motora a elektroniku pred vlhkosťou.

Kam áno, kam nie?

Moderné vozidlá sú plné elektronických asistentov a snímačov, preto je pri aplikácii antikoróznej ochrany vhodné dbať na ich umiestnenie. Výrobca antikoróznej ochrany DINITROL úzko spolupracuje s výrobcami vozidiel na zostavovaní „aplikačných schém“ pre jednotlivé vozidlá. Pre každý model vozidla existuje jedinečná detailná schéma, ktorá zároveň slúži aj ako návod na bezpečnú aplikáciu bez rizika. Aplikačná schéma má význam aj z hľadiska zachovania fabrickej záruky vozidla.

Opakovanie

Antikorózne vosky majú univerzálnu priľnavosť ku všetkým typom povrchov a ich následná obnoviteľnosť je veľmi jednoduchá – dokonale priľnú k pôvodnému nástreku. Nenarúšajú žiadne materiály v štruktúre vozidla (plasty, guma atď.). Opakovanie antikoróznej ochrany je vhodné po 2 až 4 rokoch v závislosti od intenzity a prevádzky vozidla, no je už menej náročné  a lacnejšie ako prvé ošetrenie. V západných krajinách je antikorózne ošetrenie úplne bežnou údržbou  nových aj starších vozidiel. V týchto krajinách fungujú antikorózne centrá, kde si majitelia dávajú svoje vozidlá profesionálne ošetriť.

Kde ošetriť? 

Ošetrenie vozidla možno urobiť svojpomocne, no vzhľadom na náročnosť procesu odporúčame vyhľadať najbližšie antikorózne stredisko DINITROL na stránkach www.antikorozia.sk. Na uvedených stránkach sa dozviete viac o tejto problematike. V súčasnosti rozširujeme slovenskú sieť antikoróznych stredísk, kde je garantovaná kvalita. Motorista tiež može požiadať svoj servis o aplikáciu materiálov DINITROL a poskytnutie aplikačnej schémy pre svoje vozidlo na info@antikorzia.sk.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov