Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Nissan ponúka rýchle a najvýhodnejšie opravy

Spoločnosť Nissan zaisťuje prostredníctvom svojho certifikačného programu najvyššiu kvalitu karosárskych prác.

Rozširovanie siete certifikovaných karosární hladko spolupracujúcich  poisťovňami optimalizuje kvalitu a efektivitu opráv a zvyšuje spokojnosť zákazníkov.

Spoločnosť Nissan poskytuje tú najlepšiu možnú koncepciu podpory poisťovní s cieľom ponúknuť garantované opravy a zvýšiť hodnotu pre zákazníkov.

Táto sieť umožňuje prístup k originálnym náhradným dielom Nissan a vopred nalakovaným komponentom, čo minimalizuje celkové náklady. Pomocou122 auditovaných štandardov vysokej spokojnosti zákazníkov sa podarilo dosiahnuť konzistentné výsledky opráv nehôd.

Výsledkom zavedenia celoeurópskeho programu spoločnosti Nissan pre certifikáciu karosární je viac než 800 dielní, ktoré v celom regióne zvyšujú efektivitu a hodnotu tak pre zákazníkov, ako aj pre poisťovne.

Rozšírenie siete schválených karosární v Európe bude pokračovať aj v roku 2018 s cieľom prekonať počet 1 000 karosární. Dosiahnutie tohto cieľa uľahčí prístup k optimálnym opravám typu OEM, ktoré zbavia vodičov starostí a minimalizujú výdavky poisťovní. Na Slovensku je 5 certifikovaných karosární.

Na vysokú kvalitu dbá prísny certifikačný program spoločnosti Nissan, ktorý stojí na zavedení 122 pravidelne auditovaných štandardov určených na optimalizáciu procesu opráv.

Pre zaistenie vysokej úrovne vyvinula automobilka Nissan podrobný program zlepšovania práce karosární s využitím overených postupov spoločnosti Nissan na postupné zvyšovanie úrovní výkonnosti. Status každej certifikovanej karosárne je podmienený plnením štandardov, zavedením stanovených technológií opráv a dosiahnutím úrovne odborných znalostí.

Certifikačný program spoločnosti Nissan bol spustený v roku 2012 so zámerom zachovať po prípadnej nehode alebo poškodení bezpečnosť a integritu každého vozidla, ktoré nesie značku Nissan. Súčasné odhodlanie spoločnosti Nissan rozširovať svoju sieť karosární znamená, že dokáže svojim zákazníkom poskytovať ešte dostupnejšie služby opráv typu OEM a zaistiť trvalú spokojnosť a kvalitu pri opravách v rámci siete Nissan. Pre poisťovne sa tým zvyšuje pravdepodobnosť, že si u nich zákazník obnoví svoju poistku.

Jean-Christophe Mercier, viceprezident spoločnosti Nissan Europe pre popredajný servis, uviedol: „Motivovanie hlavných hráčov na trhu opráv po nehodách, aby sa podieľali na celoeurópskej sieti opravovní Nissan, prispeje k napĺňaniu prísľubu starostlivosti, ktorý platí pre každé vozidlo Nissan na ceste.“A dodal: „Ponúkame najrýchlejšiu a cenovo najvýhodnejšiu cestu k oprave s využitím dielov a prácu so zárukou. Tým sa dramaticky znižuje potreba sekundárnych korektívnych zásahov a v plnom rozsahu je zachovaná integrita konštrukcie a bezpečnostných systémov vozidla.“

Na vybraných európskych trhoch bola do ponuky spoločnosti Nissan začlenená doplnková iniciatíva na prevenciu totálnych škôd. Eliminuje sa tým veľa najdrahších plnení, ktoré musia poisťovne každý rok vyplácať, a zároveň sa zaisťujú tie najvyššie možné štandardy bezpečnosti a najvhodnejší variant opravy pre dané vozidlo.

Jean-Christophe pokračuje: „Domnievame sa, že nikto nemá lepšie predpoklady na prevenciu totálnych škôd – s ohľadom na technickú kompetenciu, odborné znalosti a správu nákladov – než firma, ktorá vozidlo vyrobila. Predstavuje to výraznú výhodu pre vodičov a poisťovne využívajúce sieť Nissan. Sme presvedčení, že celoeurópska sieť spoločnosti Nissan je podľa všetkých kritérií teraz optimálnym riešením pre trh s opravami a jeho zákazníkmi.“

Nissan (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov