Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Legislatíva: Predchádzanie vs obchádzanie, alebo keď na predpone záleží

Predchádzanie vs obchádzanie. Pojmy znejú síce podobne, dokonca vodič robí podobný úkon, no z pohľadu práva sú celkom odlišné.

Úplne jednoducho povedané, všetko, čo stojí, sa obchádza, všetko, čo sa hýbe tým istým smerom, sa predchádza, za predpokladu, že nejde o súbežnú jazdu. Sú však každodenné situácie, na ktoré zákonodarcovia nemysleli a práve v nich zvyčajne vodič ťahá za kratší koniec.

Obchádzanie

Obchádzať prekážku by ste mali spravidla vľavo, ale v prípade potreby tak môžete urobiť aj sprava. Pri vybočovaní zo smeru, resp. svojho jazdného pruhu však nesmiete ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla; nesmiete ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky a dávať musí vždy smerovku. Navyše, pri obchádzaní stojaceho vozidla MHD musíte prihliadať na možnosť vybehnutia osôb spoza autobusu a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli tieto osoby ohrozené. Osobitnú pozornosť musíte venovať, ak ide o autobus prepravujúci deti s príslušným označením.

Predchádzanie

Štandardne sa predchádza vľavo. Sú však dve výnimky. Prvou je vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo. Takéto vozidlo sa smie predchádzať sprava, avšak iba za predpokladu, že už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Druhou výnimkou je jazda v pripájacom alebo v odbočovacom jazdnom pruhu. V oboch týchto pruhoch smiete prechádzať auto, ktoré ide v priebežnom pruhu pomalšie. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, je povinný dávať smerovku, pričom nesmie ohroziť vodičov jazdiacich za ním. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať smerovku. Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m v oblastiach, kde je najvyššia dovolená rýchlosť do 50 km km/h a 1,5 m v ostatných prípadoch.

Veľmi dôležitým rozdielom medzi obchádzaním a predchádzaním je to, že pri obchádzaní môžete prekračovať plnú aj dvojitú plnú čiaru a dokonca môžete prejsť aj cez vyšrafovaný ostrovček na ceste, ale pri predchádzaní nesmiete prechádzať ani cez plné, tobôž cez dvojitú plnú čiaru a ani cez vyšrafovaný ostrovček. Predchádzať môžete iba tam kde nie sú na ceste žiadne čiary, alebo sú prerušované, prípadne keď ide o kombináciu plnej a prerušovanej čiary, tak iba zo strany, kde sú prerušované čiary. A to platí aj pre predchádzaní veľmi pomalého vozidla, napríklad traktora, ale trebárs aj pri predchádzaní cyklistu či kolobežkára.

Vodič predchádzaného vozidla nesmie zvyšovať rýchlosť jazdy ani inak brániť predchádzaniu. Vodič nesmie predchádzať, a) ak nemá pred sebou dostatočný rozhľad, b) ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo, ktoré chce predísť, c) ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky, d) ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva smerovku vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy, e) cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh, ak vozidlo ďalej neodbáča, f) po krajnici; to neplatí pri predchádzaní vpravo, ak predchádzané vozidlo odbáča vľavo, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici, g) pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri predchádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla, h) pri jazde cez železničné priecestie, i) ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr, j) na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimi.

Úvaha na záver

Problém, na ktorý zákonodarcovia podľa mňa nemysleli, bolo aj to, že cesty nie sú dimenzované na predchádzanie cyklistov vo vzdialenosti 1,0, resp. 1,5 m. Vodiči tak vzhľadom na zachovanie plynulosti premávky musia dennodenne porušovať predpisy. Nebolo by vhodnejšie, aby sa pomaly pohybujúce jednostopové vozidlá, samovyvažovacie a iné vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou, povedzme, 25 km/h, v zmysle zákona obchádzali a vodič jazdiaci s vozidlom by ich pri dodržaní pravidiel mohol obísť bez toho, aby mu hrozila sankcia za prekročenie plnej čiary?

Motorkári v kolóne – Návod, ako na to

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov