Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Policajná kontrola – Ako zákon káže

Policajná kontrola. Čo policajti môžu a čo už je cez čiaru? Ako zvládnuť cestnú kontrolu bez problémov alebo naopak ako si zavariť na problém?

Každá minca má 2 strany. Policajt ako represívna zložka štátu môže konať iba na základe zákonov. Na druhej strane vy ako účastník cestnej premávky musíte dodržiavať predpisy cestnej premávky. Pri policajnej kontrole si musíte uvedomiť, že pánom situácie je policajt, a nie vy. Ak sa to snažíte otočiť, budete poväčšine ťahať za kratší koniec a ľahko sa dostanete do skupiny ľudí, ktorí pre prehru v slovnom boji budú na policajtov permanentne nadávať.  Mnohé médiá šíria myšlienku, že policajt má oprávnenie zastaviť vozidlo len a len v prípade riešenia dopravného priestupku, ak ste nejaký spravili. Nie je to tak. Dôvodov je oveľa viac, a vy ako občan, resp. vodič o nich ani len nemusíte tušiť. Policajt vás však naozaj nemôže zastaviť bezdôvodne a ako vodič máte právo sa na dôvod kontroly opýtať, pričom policajt vám ho musí povedať. Pýtajte sa však prirodzene a slušne, nie drzo a arogantne.

Bežne sa autá zastavujú v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie, kedy sa kontroluje prítomnosť alkoholu v dychu u vodiča. Dôvod na zastavenie vozidla môže byť napr. aj pátranie po osobách alebo veciach – stratených či hľadaných ľudí alebo kradnutých veciach, resp. veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti. Stačí, povedzme, podozrenie, že vozidlo je akýmkoľvek spôsobom zapletené do trestného činu a už je to dôvod na zastavenie. Policajt má právo okrem samotného zastavenia vozidla aj vodičovi zakázať ďalšiu jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer ďalšej jazdy.

Kto môže auto zastaviť?

Zastaviť auto môže policajt alebo aj vojenský policajt v uniforme, profesionálny vojak s vonkajším označením POLÍCIA a ďalší príslušníci ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, prípadne príslušníci obecnej polície. Zastavuje sa zdvihnutím ruky, alebo zdvihnutým zastavovacím terčom, alebo svietidlom červenej farby, ktorým sa pohybuje v hornom polkruhu.

Z idúceho policajného auta môže dávať policajt v uniforme znamenie na zastavenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP na policajnom aute. Tento pokyn môže policajt ešte zdôrazniť výstražným svetelným alebo aj zvukovým znamením. Pri zastavovaní auta idúceho pred policajným autom musí policajt vždy použiť zvláštne výstražné svetlá a zvláštne výstražné zvukové znamenie, čiže majáky a sirénu. Miesto, kde vodiča zastavia, má byť bezpečné a nemala by byť pritom dlhodobo obmedzená plynulosť premávky.

Oprávnenie na zastavenie áut nemajú len vyššie spomenuté osoby. Zastaviť vozidlo môže aj osoba pribratá na zaistenie prevádzky železničného priecestia a aj tzv. ostatné osoby.

Pri zastavení vozidla je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť kontrolovanej osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla vodičovi alebo inej osobe vo vozidle bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať aj etický kódex policajta.

Priebeh kontroly:

  1. kontrola dokladov
  2. dychová skúška
  3. kontrola technického stavu vozidla, povinnej výbavy, uloženia a upevnenia nákladu
  4. preverenie pátrania po vozidle, prepravovaných osobách alebo veciach
  5. plnenie ostatných dôležitých úloh vyplývajúce z osobitných predpisov napr. zo zákona o Policajnom zbore SR

Otázky a odpovede:

  • Musí mať policajt reflexnú vestu alebo reflexný odev? Nemusí.
  • Musí byť policajt pri zastavovaní ustrojený a v čiapke? Nie, existujú výnimky.
  • Môže policajt zastaviť auto hocikde? Ak vec neznesie odklad, tak áno, ale na základe miestnej znalosti by tak mal učiniť na mieste, ktoré nebude rizikové.
  • Môžu ma z auta zastavovať aj spredu, aj zozadu? Áno, ľubovoľne, taktika zastavovania sa líši v závislosti od situácie.
  • Stačia doklady odfotené v mobile alebo v maili? Zatiaľ nie, musíte ich mať pri sebe.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov