Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


R2 Mýtna – Lovinobaňa zachránila okolité obce od veľkého problému

Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce takmer úplne odbremenilo okolité obce od kamiónovej dopravy.

Až 93 % všetkej nákladnej dopravy využíva úsek R2 namiesto paralelnej cesty I/16. Zvyšnú časť tvorí lokálna obslužnosť obcí autobusovou dopravou a dodávkami tovaru. Ukázala to analýza dát z mýtneho systému.

Očakávania, že úsek rýchlostnej cesty od Mýtnej po Lovinobaňu pomôže predovšetkým kamiónovej doprave boli správne – benefity sú hlavne ekonomického charakteru. Kamióny môžu jazdiť oproti podmienkam na terajšej ceste I. triedy plynulou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, čo sa odráža na zrýchlení dopravy a znížení spotreby pohonných látok. Analýza nákladov a výnosov naznačuje teoretickú úsporu iba zo zrýchlenia prepravovaných tovarov počas 25-ročného obdobia investície dvoch nadväzujúcich úsekov R2 Kriváň – Mýtna a R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce na úrovni 12 miliónov eur. Úsek od Kriváňa po Mýtnu je momentálne vo výstavbe.

Kamionisti si teda vyberajú pre nich výhodnejšiu cestu R2, čo prináša obyvateľom okolitých obcí tichší, menej znečistený a hlavne bezpečnejší život. Priemerne za deň prejde úsekom R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce viac ako 9.000 vozidiel. Z toho približne 70% tvoria osobné autá a 30% nákladné.

Charakteristika úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce

Úsek má dĺžku 13,5 kilometra a motoristom bol odovzdaný v decembri minulého roka. Trasa rýchlostnej cesty R2 je vedená údolím Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, následne trasa vchádza do katastra obce Divín. Trasa pokračuje v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája, kde je jediné miesto s akceptovateľným dopadom na životné prostredie, dôsledkom čoho vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde sa pri Tomášovciach napojí na jestvujúcu cestu I/16. Po dobudovaní susedného úseku R2 Kriváň – Mýtna ušetrí tento 20-kilometrový ťah motoristom zhruba 8 minút.

zdroj: NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov