Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


STK bude drahšia, zakážu staršie autá?

Stanice technickej kontroly vo všetkých štátoch EÚ by mali v budúcnosti fungovať ešte efektívnejšie ako je to v súčasnosti, takže rozumej tomu tak, že budú prísnejšie, a keď majú byť prísnejšie, budú aj drahšie, lebo čas sú peniaze, jednoduchá matematika.

Autá sa vyvíjajú, preto sa zvažuje zavedenie kontroly nových systémov vozidiel, zmeny kontrolných metód alebo úpravy intervalov kontroly a ich rozšírenie na ďalšie skupiny vozidiel.

Zmeny by mali  prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách a taktiež k lepšej ochrane životného prostredia v Európe. Jedným z prvých krokov na ceste k realizácii tohto záme

Nové kontroly asistenčných systémov či elektrifikovaných áut

Medzi zmenami, ktoré by sa mali v pripravovanej legislatíve objaviť, sú napríklad funkčné testy pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS), nové metódy kontroly emisií škodlivín vo výfukových plynoch alebo kontrolné postupy prispôsobené elektrickým a hybridným pohonom vozidiel. Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov).

Inovácie by sa mali postupne začať prerokovávať v štandardnom legislatívnom procese EÚ po tom, ako ich prediskutovali účastníci podujatia European PTI Workshop 2022. Na ňom sa zúčastnili odborníci pôsobiaci v oblasti kontroly technického stavu vozidiel v 21 európskych krajinách, ako aj zástupcovia nadnárodných organizácií a inštitúcií. Ďalší účastníci aj z mimoeurópskych štátov sa pripojili online.

Teší nás, že sme takéto významné medzinárodné podujatie mohli po prvý raz hostiť na Slovensku. Veríme, že  prerokované návrhy a chystané opatrenia dokážu pomôcť k ešte efektívnejšiemu fungovaniu staníc technickej kontroly aj v rámci Slovenska. Snažíme sa nachádzať pozitívne príklady z fungovanie staníc technickej kontroly i zo zahraničia. V posledných rokoch však čoraz viac inšpirujeme kolegov v iných členských štátoch EÚ i za jej hranicami aj my, a to pokrokom, ktorý sme v tejto oblasti na Slovensku dosiahli. Napríklad sme spolu s Nemeckom a Španielskom prvými tromi krajinami EÚ, ktoré s predstihom dokázali zaviesť do praxe európskou legislatívou vyžadované automatizované čítanie chýb bezpečnostných systémov vozidla cez OBD a integrovať ho do informačného systému technických kontrol. Ide o produkt nášho výskumu a vývoja, na ktorom spolupracujeme s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave a s niekoľkými ďalšími slovenskými firmami. Na konferencii to vzbudilo zaslúženú pozornosť kolegov z iných krajín,“  dopĺňa Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK.

European PTI Workshop 2022 v Bratislave sa zameral na tieto hlavné témy:

  • Bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia – technické a emisné kontroly sú medzinárodne uznávaným nástrojom na zaručenie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel v cestnej premávke.
  • Cestné vozidlá sú čoraz komplexnejšie – technické a emisné kontroly musia držať krok s vývojom moderných vozidlových systémov a ich novými funkciami.
  • Nekalé praktiky a nedostatočná kvalita vykonávania technických a emisných kontrol – znižujú ich hodnotu, ako aj prínos k cestnej a environmentálnej bezpečnosti, ničia tiež ich reputáciu v očiach verejnosti. Štátne orgány musia prijať opatrenia, aby tomu zabránili.
  • Úloha EÚ v harmonizácií pravidiel technických a emisných kontrol – práve sa začala príprava novej legislatívy EÚ, ktorá nahradí doterajšiu nielen v jej členských štátoch, ale aj za jej hranicami. Býva totiž aplikovaná aj v nečlenských štátoch EÚ, ako sú Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Nórsko alebo štáty usilujúce sa o vstup do únie.

Pre túto chybu neprešlo STK väčšina nespôsobilých áut

Komentár:

Nepáči sa mi to, STK máme aktuálne dosť prísne a to v porovnaní aj s ostatnými krajinami, preto sa na nich podvádza a zatvárajú oči. Máme jednoducho prísnejšiu legislatívu vo veľa veciach, ako inde v západnej Európe, a to sa bavím napr. o tuningu, ale aj o ďalších veciach. Ak dôjde k zmenám meraniu emisii, či k diametrálne odlišnej posudzovania niektorých komponentov, je to už len na krok od toho, že staršie auto nebude môcť byť používane v denno-dennom premávke. Aspoň vidno ako na ľudí tlačia z každej strany, a jednoducho to k tomu smeruje, že autá, resp. kompletná individuálna doprava bude ťažkým luxussom.

STK podľa prejdených kilometrov? To je čo za nápad? Popravde, neviem si to veľmi predstaviť, že to bude prívetivejšie pre tých čo jazdia menej. Predpokladám však, že to bude opäť určitá kombinácia s časovým kritériom, takže autá budú chodiť takmer určite na STK rovnako, ako doteraz, a dokonca možno aj častejšie. Auto, ktoré jazdí veľa, jednoducho musí byť v dobrom technickom stave a to majiteľ vie. Človek, čo jazdí okolo komína, tak od STK do STK málokedy najazdí 2 500 km ale samotné plynutie času spojené s nevhodným parkovaním (korózie kľučových elementov a pod…) môže znamenať väčšie opotrebenie, ako pri aute, ktoré je jazdené pravidelnejšie.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov