Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Schvália ďalšie zmeny v premávke? My ich hodnotíme už teraz

Vláda schválila návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra. Návrhom sa sprísňujú tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje sa minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy.

Prinášame prehľad zmien, o ktorých bude rokovať ešte parlament. Účinnosť sa predpokladá od 15. júla.

SANKCIE ZA RÝCHLOSŤ

  • Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.
  • Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.
  • Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).
  •  Pre porovnanie: kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.

Komentár:

Závažný spôsob spáchania priestupku v podobe výrazného (nadlimitného) prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti tu bol aj v minulosti. Osobne s tým veľký problém nemám, túto zmenu sčasti aj vítam, cestných pirátov je čoraz viac a občas to na cestách vyzerá ako na pretekárskej dráhe. Ten, kto na to mal, tak cestou cez celé Slovensko platí aj päťkrát. Na strane druhej, každý z nás si občas pridá, takže limit “trikrát a dosť” považujem za postačujúci.

 

SANKCIE ZA TELEFONOVANIE

  •  Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla.
  • Zvýšia sa horné sankcie pokút v blokovom (zo 100 ma 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Balada o objektívnej zodpovednosti

Komentár: 

Samotné telefonovanie a držanie telefónu pri uchu ako problém, ktorý by mal byť zaradený medzi závažné porušenie predpisov, neschvaľujem. Neobhajujem to, je to priestupok, to určite áno, ale miera škodlivého rizika nie je až taká vysoká. Vysvetlím. Telefonovanie (telefón pri uchu, alebo pred ústami a odposluch) je o zvyku a o schopnostiach vodiča. Skúseného vodiča to proste nijako z miery nevyvedie, premávku sleduje približne rovnako aj keď vnímanie ma v istej malej miere negatívne posunuté. Drvivá väčšina vodičov aj tak jazdí len jednou rukou, a či majú v ruke a pri uchu niečo, alebo nie, je im v podstate jedno. Toto bleskové navyšovanie pokút (donedávna len max 50 e) nevnímam ako najšťastnejšie riešenie.  Telefonovanie – obmedzené len sluchové vnemy, zrakové vnemy len krátkodobo počas dvihnutia a položenie hovoru- je podstatne menej rizikové ako písanie, chatovanie, surfovanie, robenie si storiek a i –  keďže sluch aj zrak sú obmedzené po výrazne dlhšiu dobu. A práve toto rizikovejšie konanie sa obávam so súčasnou policajnou technikou len slabo dokázateľné, keďže vodič drží mobil pod spodnou hranou skiel a zadokumentovať takýto priestupok je teda veľmi ťažké. Privítal by som teda dvojaký meter, jedno na telefonovanie, druhé na obsluhu telefónu.

Keby si radšej vývojári automobilek vzali príklad z nebezpečenstva obsluhovania komplikovaných infotainmentov….

 

ZNÍŽENIE MINIMÁLNEHO VEKU NA VEDENIE NÁKLADNÝCH ÁUT A AUTOBUSOV

  • V súlade s európskou smernicou sa umožní udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.
  • Pri skupinách C a CE sa navrhuje znížiť minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov.
  • Držitelia vodičského oprávnenia skupiny D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou budú do dovŕšenia veku 23 rokov oprávnení len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá nepresahuje 50 km.
  • Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá.

Veľká slovenská revolúcia v predpisoch

Komentár

Lobing záujmových skupín sa, zdá sa, podaril. Chápem, že na Slovensku ročne chýba, respektíve je dopyt po približne 1900 vodičoch nákladných vozidiel a 500 vodičoch autobusov. So znižovaním veku na získanie vodičských oprávnení C a D (+E) nesúhlasím. Mládež, po rokoch dištančného vzdelávania má hlboko posunuté schopnosti vnímania reality (nechcem však hádzať všetkých do jedného vreca, odborný psychologicky termín by bol asi iný), ale na to, aby jazdili s ťažkými autami majú byť pripravovaní systémovo a citeľne prísnejšie. Toto je povolanie, ktoré okrem iného potrebuje aj zrelosť, resp. dospelosť, a tá zväčša dnešným mladým chýba… Takže za aktuálnych podmienok s týmto návrhom určite nesúhlasím.

Zdroj: MINV

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov