Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú dopravu

Vláda schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

Stratégia obsahuje aj niekoľko časových míľnikov. Do roku 2030 sa má zabezpečiť zdieľanie dát medzi rôznymi druhmi osobnej a nákladnej dopravy, predaj jednotných cestovných lístkov na viac druhov dopravy a takisto by do tohto termínu mala železničná a vodná intermodálna doprava úplne konkurovať cestnej doprave. Do roku 2050 by zas takmer všetky automobily, dodávky, autobusy ale aj nákladné autá mali mať prakticky nulové emisie. Napomôcť dosiahnutiu tohto cieľa má rozvoj elektromobility či využitie vodíkového pohonu. Zároveň by do roku 2050 mal byť počet úmrtí spôsobených dopravou takmer nulový vďaka využitiu inteligentných prvkov v infraštruktúre, prijatiu Akčného plánu BECEP a aj autonómnemu riadeniu.

„Obrovský priestor na zavedenie autonómneho riadenia vidíme najmä pri koľajových vozidlách – teda vo vlakoch a električkách. V zahraničí sú už aj v testovacej prevádzke. Pri automobilovej doprave ešte zostáva nevyriešených veľa otázok, napríklad zodpovednosť za škody či rôzne etické dilemy,“ hovorí minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Niekoľko prvkov smart mobility sa už na Slovensku podarilo zaviesť, alebo sa práve zavádzajú. Už od augusta funguje líniové riadenie dopravy na centrálnom okruhu Bratislavy, ktoré v reálnom čase vyhodnocuje situáciu a na základe dát dokáže upozorniť na nehodu či kolóny a zároveň určuje maximálnu povolenú rýchlosť na jednotlivých úsekoch. V blízkej budúcnosti sa má spustiť systém na dynamické váženie vozidiel či monitoring dostupnosti parkovacích miest na diaľničných odpočívadlách. Takisto sa momentálne pracuje na využiteľnosti 5G sietí z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky či čitateľnosti dopravného značenia.

Na chodníkoch už parkovať nebudeme!

Dokumenty Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu, Akčný plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2025 a Dlhodobý plán pre adresovanie výziev v cestnej doprave a inteligentnej mobilite 2021-2030 spracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s realizáciou národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility. Predkladané dokumenty boli tvorené v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a platformou Inteligentná mobilita Slovensko.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov