Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Honda – Technológie zabezpečia 0 úmrtnosť pri nehodách

Honda predstavuje technológie s cieľom dosiahnuť nulový počet úmrtí pri dopravných nehodách.

V snahe o spoločnosť bez kolízií nedávno Honda uviedla systém Honda Sensing 360, všesmerový systém bezpečnosti a podpory riadenia. Tento systém budú mať všetky modely, ktoré sa začnú predávať na všetkých hlavných trhoch do roku 2030. Honda bude okrem toho naďalej pokračovať v rozširovaní uplatnenia funkcie detekcie motocyklov a ďalšom zdokonaľovaní svojho systému podpory riadenia ADAS a navyše bude pokračovať v rozširovaní uplatnenia bezpečnostných technológií pre motocykle a ponuky bezpečnostných vzdelávacích technológií (Honda Safety EdTech). Na rok 2050 má Honda ambiciózny plán – chce dosiahnuť nulový počet úmrtí pri dopravných nehodách s účasťou motocyklov a automobilov Honda na celom svete do roku 2050. Kľúčom k tomu majú byť dva mohutné piliere – inteligentná technológia podpory riadenia, prispôsobená každému jednotlivcovi a bezpečná koordinácia všetkých účastníkov cestnej premávky, ľudí aj produktov mobility, prostredníctvom telekomunikácií.

Bezpečnosť prispôsobená jednotlivcovi

Inteligentná technológia podpory riadenia, ktorú Honda predstavuje, využíva senzory a kamery ADAS na rozpoznanie potenciálnych rizík v okolí vozidla, čo umožňuje odhaliť riziká pri riadení. Umelá inteligencia zároveň určí optimálne správanie pri riadení v reálnom čase a ponúkne asistenciu prispôsobenú kognitívnemu stavu aj dopravným situáciám každého jednotlivého vodiča. Pomocou asistenčných funkcií novej generácie, ktoré sú v súčasnosti predmetom výskumu a vývoja, sa bude spoločnosť Honda snažiť ponúknuť novú kvalitu „bezchybnej“ bezpečnosti a podľa konkrétneho správania a situácie každého vodiča na ochranu pred akýmikoľvek potenciálnymi rizikami a v troch líniách. Vozidlo ponúkne podporu založenú na umelej inteligencii, ktorá znižuje vychýlenie a zabraňuje oneskoreným reakciám. Vozidlo oznámi riziká vizuálnymi, hmatovými a sluchovými vnemami. Vozidlo pomôže znižovať únavu vodiča.

Acura Integra: Honda kriesi legendu

Koordinácia všetkých

Informácie o potenciálnych rizikách v premávke na základe údajov z kamier na cestách, palubných kamier a smartfónov sa budú zhromažďovať na serveri. Prostredie premávky sa potom zreprodukuje vo virtuálnom priestore. V tomto virtuálnom priestore, po zohľadnení podmienok a charakteristiky každého jednotlivého účastníka cestnej premávky, systém predvída/simuluje správanie účastníkov pri vysokom riziku kolízie. Následne systém odvodí najvhodnejšie podporné informácie, ktoré pomôžu účastníkom cestnej premávky vyhnúť sa rizikám. Takéto podporné informácie sa intuitívne oznámia vodičom automobilov, vodičom motocyklov a chodcom prostredníctvom „kooperatívneho rizikového rozhrania človek-stroj“, ktoré umožní systému odporúčať účastníkom premávky, aby predišli kolízii predtým, ako k nej dôjde.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov