Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Ak bude vojna, vojaci môžu legálne zhabať tvoje auto!

Nechceme šíriť dezinformácie a rozhodne nechceme šíriť ani paniku ako sa to úspešne darí mainstreamovým médiám ohľadom toho, čo sa deje na Ukrajine a ako tam VRAJ eskaluje napätie. Každopádne, málo kto tuší, že ak by bola vojna, tak štát môže zhabať aj civilistovi auto.

Čo je vojna?

Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia NR SR len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.  Vypovedanie vojny sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Čo je vojnový stav?

Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny. Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

Dotýka sa to nielen majetkových práv

Aby som bol úplný. Nejde o zhabanie auta z nadpisu ako také. Zhabanie veci je iný právny pojem a súvisí predovšetkým s trestným právom – ako druh trestu, len to celkom výstižne ľudovo povedané vystihuje prípadnú situáciu, ktorá môže zatiaľ v teoretickej rovine nastať. Veľa z mladších ľudí asi ani netuší, že existuje Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a s ním je úzko prepojený aj Zákon o ozbrojených silách, kde je napr. popísaná mobilizácia. V oboch je veľmi veľa zaujímavých ustanovení, ktoré môžu bežným ľudom poriadne zničiť život, tým, že im štát v čase vojny alebo vojnového stavu obmedzí vlastnícke právo tak k veciam hnuteľným ako aj k nehnuteľným a je to plne legálne a to tak, že v čase vojny a vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej časti.

Čo sa týka auto-moto sveta, tak štát môže obmedziť alebo zakázať používanie motorových vozidiel, lietadiel, vrtuľníkov, balónov a plavidiel na súkromné účely a na podnikanie. Čo je horšie, tak môže prikázať motorové vozidlá pre potreby ozbrojených síl alebo verejných služieb. A tieto obmedzenia sa netýkajú len vlastníckych práv, ale napr. aj listového tajomstva, obmedzenie práva na súdnu ochranu a množstvo ďalšieho… Každopádne, nešírime paniku, rozširujeme len právne povedomie! Aby ste náhodou neostali prekvapení, že Vám príde nejaký list,  v ktorom bude oznámené, že budete musieť vaše auto (terénne, úžitkové, traktor…) odovzdať štátu na uvedenom mieste v stanovený čas…

Majitelia elektromobilov vo výhode, majitelia off-roadov ťahajú za kratší koniec

Predpokladám, že ak by takáto situácia nedajbože nastala, tak majitelia elektromobilov sú v brutálnej výhode. Vzhľadom na časovú náročnosť nabíjania a pomerne vysokú rizikovosť rýchleho vybitia v zhoršených podmienkach štát o takéto autá nebude mať vôbec záujem.

Oveľa horšie sú na tom majitelia terénnych áut. Štát určite pôjde v prvom rade po nich. Vyššia priechodnosť, pohon všetkých náprav… A nepôjde pritom len o osobné autá, ale aj rôzne nákladiaky hoci aj staršej konštrukcie – Tatry, V3S a pod, či motocykle – lebo ako vieme, tak technika štátu je v žalostnom stave.

Zákonné nároky

Po skončení vojny alebo vojnového stavu má dotknutá osoba nárok na náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva.

Foto: MOSR 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov