Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Mercedes-Benz Sustaineer: Elektro a eko

E-dodávka Mercedes-Benz Sustaineer vychádza z modelu Mercedes-Benz eSprinter.

Elektrická dodávka Mercedes-Benz Sustaineer predstavuje nové možnosti „urban-style“ mobility a trvalej udržateľnosti v mestskej distribučnej doprave budúcnosti. Filtre jemného prachu na prednom module a spodku auta kompenzujú emisie o viac než 50 %. Energia zo solárnej strechy zvýšila dojazd o tisícky kilometrov ročne.

Elektrická dodávka Mercedes-Benz Sustaineer vychádza z modelu Mercedes-Benz eSprinter. Spája v sebe množstvo inovatívnych riešení pre zlepšenie kvality života v mestách, ochranu zdrojov a klímy či pre zlepšenie zdravia a bezpečnosti šoféra a ostatných účastníkov cestnej premávky. Medzi ne patria okrem spomínaných filtrov jemného prachu na prednom module a spodku vozidla a solárneho panelu na streche aj konštrukčné diely z recyklovaných materiálov či kúrenia v blízkosti tela.

Inovácie a technické riešenia zabudované v nositeľoch technológií Sustaineer boli navrhnuté tak, aby boli pripravené na sériovú výrobu a aby sa mohli použiť v budúcich generáciách vozidiel divízie Mercedes-Benz Vans. Vedenie automobilky Mercedes-Benz je presvedčené o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických dodávok a pripravuje sa na svoju kompletne elektrickú podobu ešte pred koncom desaťročia. Túto premenu chce nemecká značka realizovať všade tam, kde to podmienky trhu dovolia.

Okrem toho sa divízia Mercedes-Benz Vans snaží v rámci trvale udržateľnej obchodnej stratégie Ambice 2039 dosiahnuť cieľa, aby bol do roku 2039 autopark nových súkromných a podnikateľských užitkových vozidiel CO₂ neutrálny naprieč celým životným cyklom. To znamená od vývoja cez dodávateľskú sieť, vlastnú výrobu, elektrifikáciu produktov až po obnoviteľné energie pre fázu používania elektrických vozidiel, ako aj recykláciu. Všetky závody na výrobu užitkových vozidiel budú už od roku 2022 vyrábať CO2 neutrálne.

Zároveň však budú využívať výlučne elektrický prúd pochádzajúci z obnoviteľných zdrojov. Už dnes si môžu zákazníci, prevádzkovatelia firemných flotíl a výrobcovia nástavieb vybrať zo štyroch modelov s elektrickým pohonom s akumulátormi – zo skriňového vozidla eVito či modelov eSprinter, eVito Tourer a EQV. V tomto kalendárnom roku sa vďaka modelom eCitan a EQT rozšíri elektrické portfólio aj do segmentu malých dodávok. Mercedes-Benz je tak jediným výrobcom na svete, ktorý ponúka lokálny bezemisný model v každom segmente dodávok.

Od polovice tejto dekády budú všetky nové stavby vozidiel výlučne elektrické. Za týmto účelom elektrifikácie vyvíja divízia Mercedes-Benz Vans úplne novú koncepciu vozidla – VAN.EA. Od druhej polovice roku 2022 začne Mercedes-Benz postupne zavádzať udržateľnú koncepciu opráv vo všetkých segmentoch dodávok, aby sa predĺžili životné cykly vysokonapäťových akumulátorov zabudovaných v vozidlách. K tzv. trom R recyklačného hospodárstva „Reduce“, „Reuse“ a „Recycle“ (pozn. zredukovať, znovu použiť a recyklovať) sa pridá štvrté R – „Repair“ (opraviť).

Divízia Mercedes-Benz Vans navyše aktívne tlačí na čo najrozsiahlejšie recyklovanie akumulátorových batérii. Cieľom je do roku 2030 zredukovať využívanie primárnych zdrojov v oblasti hnacích ústrojenstiev a techniky akumulátorov o 40 % v porovnaní so súčasným stavom. Za účelom ochrany ľudských práv bude výrobca vozidiel v budúcnosti nakupovať články akumulátorov s kobaltom a lítiom iba z certifikovanej ťažby. Všetky články dodávateľského reťazca výroby batérii budú navyše kontrolované na každej úrovni podľa smerníc OECD.

-jj-, zdroj a foto: Mercedes-Benz

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov