Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Problém zo života: Rezidentská karta v Petržalke

Parkovacia politika nie je vždy šťastným riešením. Najmä ak nevznikajú nové parkovacie miesta, ale len sa štatisticky mierne povedané prikrášľujú čísla, napr. tým, že sa dajú odstrániť vraky. Ale nie o tom som chcel.

Oslovil ma jeden známy. Ten býva v Petržalke, v zóne s regulovaným parkovaním. Užíva vozidlo, ktoré síce nie je na neho evidované, ale má to majiteľom povolené. A tu nastáva problém, lebo v zmysle platných predpisov Petržalky si nevie vybaviť rezidentskú kartu. Mestská časť to argumentuje nasledovným ustanovením VZN:

Právny vzťah k  vozidlu preukazuje rezident tak, že:
a)    je držiteľom vozidla,
b)    má vozidlo evidované na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov
c)    je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely,
d)    užíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
e)    užíva vozidlo vo vlastníctve manžela, manželky, rodičov alebo detí,
f)    užíva motorového vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu.

Vyrieši parkovanie intenzívna kontrola?

A teraz si predstavte,  že máte vozidlo tak ako môj známy vozidlo „len“ požičané. Jednoducho to nevybavíte. A pritom by stačilo do možnosti preukázania vzťahu k vozidlo zakomponovať čestné prehlásenie o užívaní vozidla podpísané držiteľom, prípadne úradom, alebo iný formálny akt, ktorý by mestskej časti stačil na udelenie rezidentskej karty. Na druhej strane v čisto teoretickej rovine chápem, že mestská časť chce byť prísna a nekompromisná, ale tiež si myslím, že by mala vychádzať v ústrety svojim občanom.

Foto: Archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov