Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Ľudia sa oprávnene sťažujú na zdieľané elektrické kolobežky

Trend čistej dopravy, bez použitia vlastného vozidla, ale formou krátkodobého prenájmu, zažíva v súčasnosti veľký rozmach. Najpopulárnejšie sú práve elektrické kolobežky.

Elektrické kolobežky prakticky od začiatku zaznamenávajú množstvo problémov, len sa o tom akosi zabúda hovoriť. Na to, aby mohla táto forma dopravy fungovať, musí byť vytvorená aj infraštruktúra. Tá, žiaľ, veľmi často chýba. Vodiči kolobežiek tak počas krátkej trasy musia prekonať obrubník, kanál, výtlk, jamu a pritom ohrozujú nie len seba, ale aj vodičov motorových vozidiel, cyklistov a chodcov.

Elektrické kolobežky majú svoje špecifiká…

Okrem iného medzi nich patria aj zvyčajne malé kolieska, ktoré jednoducho nedokážu absolvovať rôznorodú prekážku. E-bycikle to majú jednoduchšie. O výkonoch, ovládaní, a ďalších špecifikách ale písať ďalej nebudeme.

Zatiaľ čo človek na klasickej kolobežke je v zmysle zákona stále považovaný za chodca, osoba na elektrickej kolobežke je už vnímaný ako vodič nemotorového vozidla (do určitého výkonu), čiže podobný cyklistovi.

Problémom však ostáva to, že vodič na elektrickej kolobežke doslova ohrozuje peších, či cyklistov. Pribúdajú nehody, niektoré dokonca so zraneniami, pribúdajú oznámenia nespokojných občanov o arogantnej jazde, či dokonca konfliktné situácie medzi e-kolobežkármi a cyklistami na cyklistických chodníkoch.

Chýba zodpovednosť!

Navyše, pri zapožičaní tohto moderného výdobytku nezabúdajte na zodpovednosť za spôsobenú škodu. Len málokto je poistený, ostatní to riešia vzájomnou dohodou alebo súdnymi spormi, alebo sa jednoducho z miesta pokúsia niekedy nenápadne, inokedy aj s veľkou divadelnou scénou zmiznúť. Nezabudnite, že povinnosťou je vždy zotrvať na mieste a legitimovať sa druhému účastníkovi.

Ak sa náhodou stanete účastníkom tejto nepríjemnej situácii, odfoťte si rýchlo do telefónu jedinečný identifikátor e-kolobežky, QR kód, aby bolo teoreticky možné druhého človeka vypátrať, ak sa ten rozhodne z miesta utiecť.

Ďalším veľmi smutným problémom dnešnej doby je to, že čo nie je moje, o to sa nestarám. V praxi to vyzerá tak, že elektrické kolobežky sú odstavené všelijako, ba priam sú pohodené. Už som ich videl na stredových ostrovčekoch, v jazdných pruhoch či dokonca krížom cez celý chodník.

Cyklisti sú pri nehode veľmi často na vine

Zasahuje mesto

Mestá údajne aktívne komunikujú s operátormi zdieľanej mobility a snažia sa, aby vzdelávali svojich užívateľov k zodpovednému prístupu a napravili práve takto nevhodne odparkované kolobežky. Majú tiež možnosť pokutovať užívateľov, ktorí pravidlá nedodržiavajú. Odborníci vraj tiež začali pracovať na príprave všeobecne záväzného nariadenia, ktoré formalizuje prevádzkovanie služieb zdieľanej mobility.

Bratislava zatiaľ pripravila zoznam odporúčaní pre prevádzkovateľov týchto služieb tak, aby boli na jednej strane dostupné a na druhej neobmedzovali ostatných užívateľov peších a cyklo komunikácií.

Odporúčania mesta Bratislava

 • Mesto odporúča miesta, kde by dopravné prostriedky mali byť zaparkované, napríklad paralelne s chodníkom a pri stojanoch na bicykle, nie však obmedzujúce iné zdieľané služby a blokujúce stanice Slovnaft Bajk.
 • Dopravné prostriedky nesmú byť zaparkované na zástavkách MHD.
 • Mesto odporúča informovať a vzdelávať užívateľov o nesprávnom parkovaní, napríklad v strede úzkych chodníkov, kde blokujú chodcov, prípadne na iných miestach, kde môžu pôsobiť ako prekážka.
 • Ak operátor nespĺňa podmienky mesta a opakovane porušuje pravidlá a odporúčania, napríklad parkovaním na nevhodných miestach v úzkych uličkách, alebo na miestach určených ako neparkovacie zóny, tieto nevhodne umiestnené dopravné prostriedky môžu byť odstránené mestskou políciou – podľa zákona o cestných komunikáciách (§9, odsek 6), ktorý sa venuje zjazdnosti a schodnosti komunikácií – a vyzdvihnutie bude možné po úhrade nákladov na odstránenie.

Operátor musí

 • Dodržiavať pravidlá stanovené mestom, vrátane vyznačených zón pomalého pohybu (obmedzenie rýchlosti na maximálne 15 km/h na pešej zóne) a odporúčaných parkovacích miest.
 • Zabezpečiť, aby užívatelia nejazdili na chodníkoch, ale využívali existujúce cyklotrasy a cestu. Informovať ich o ich povinnostiach vychádzajúcich zo zákona o cestnej premávke
 • Zabezpečiť, aby užívatelia neohrozovali iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov a cyklistov.
 • Odporúčať používanie helmy, aj keď nie je povinná.
 • Zabezpečiť, aby užívatelia, ktorí pravidelne porušujú pravidlá, najmä nesprávne parkovanie, jazda po chodníku, boli informovaní o ich porušovaní a potenciálnom pokutovaní.
 • Sú bezpečné na používanie (pokazené a nefunkčné dopravné prostriedky sú odstránené do 24 hodín) a pravidelne kontrolované (minimálne raz mesačne).
 • Sú jednoznačne označené logom operátora a kontaktným telefónnym číslom s 24/7 prevádzkou a nedajú sa pomýliť s iným operátorom alebo súkromným majetkom.
 • Zabezpečiť, že užívatelia boli poučení, že nemôžu dopravné prostriedky používať pod vplyvom alkoholu. Odporúčame odstrániť dopravné prostriedky z centrálnej oblasti v okolí barov a reštaurácií počas frekventovaných dní – piatok, sobota.

Zdroj: bratislava.sk

Foto: autor

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov