Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Vecná kritika UNAS k diaľniciam zadarmo

Únia autodopravcov Slovenska – UNAS s údivom a pobúrením zaregistrovala najnovšiu legislatívnu iniciatívu dvoch vládnych strán v oblasti zrušenia povinnosti platiť diaľničné poplatky za vozidlá do 3,5 t formou diaľničných známok.

Opakovane sa tak potvrdila vierolomnosť premiéra Pelegriniho, ktorý verejne, vedome a plánovite podviedol autodopravcov pri rokovaní o znížení daňového zaťaženia slovenských autodopravcov. Nevyhovenie požiadavkám premiér aj ministri jeho vlády odôvodňovali nemožnosťou poskytnúť väčšie úľavy vzhľadom na dopad na štátny rozpočet.

Dnes sme svedkami, keď sa zjavne protizákonným postupom schvaľujú návrhy na úľavy na poplatkoch za užívanie diaľnic, ktoré viac ako polovicou podporí zahraničné subjekty tranzitujúce cez územie SR.
Úľavy na poplatkoch za užívanie diaľnic a ciest v prospech slovenských dopravcov zásobujúcich obyvateľstvo v SR, čo by umožnilo do budúcnosti nezvyšovať ceny za dopravu a tým udržovať nižšiu infláciu ako základné prosociálne opatrenie boli touto pseudosociálnou vládou odmietnuté, naopak odpustenie poplatkov zahraničným turistom táto vláda vydáva ako naliehavé sociálne opatrenie oprávňujúce schvaľovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

UNAS považuje takéto správanie za neetické a nezákonné. Obchádzanie zákonných postupov legislatívneho procesu na základe vymyslených dôvodov je demontážou právneho štátu. Nakoľko ide o konanie vrcholných predstaviteľov politických strán, ktoré ohrozuje ústavný poriadok, pričom je tu aj podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty zneužitia právomoci verejného činiteľa  navrhujeme, aby postup preskúmala generálna prokuratúra. Nutnosť prijatia legislatívnej zmeny v skrátenom legislatívnom konaní totiž musí byť podložená objektívne a nie na základe subjektívneho vnímania politických špičiek niekoľko dní pred voľbami. Túžba zastávať premiérsky post aj po voľbách nie je takým objektívnym kritériom.
Tiež apelujeme na poslancov NR SR, aby tento voluntaristický pokus dvoch vládnych strán získať nečestným spôsobom za peniaze daňových poplatníkov voličské hlasy v blížiacich sa voľbách do NR SR prehliadli a neschválili ho v skrátenom legislatívnom konaní, ale hlasovali o nich až v nasledujúcom volebnom období, kedy bude možné posúdiť ich racionálne bez obáv z volebného výsledku.

za UNAS S. Skala – predseda združenia

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov