Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nové diaľničné známky už v predaji

V sobotu 21. decembra začali predpredaj elektronických diaľničných známok pre rok 2020. Motoristi si aj tento rok môžu v predstihu kúpiť známku 10-dňovú, 30-dňovú a ročnú, ktorá platí 13 mesiacov, teda od 1. januára 2020 do 31. januára 2021.

Elektronickú diaľničnú známku – ročnú za 50 eur, 10-dňovú za 10 eur a 30-dňovú za 14 eur –  si budete môcť kúpiť:

  • prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk,
  • cez mobilnú aplikáciu “eznamka”,
  • na obchodných miestach najmä na čerpacích staniciach,
  • na diaľničných hraničných priechodoch.

Všetky predajné miesta sú označené logom „eznamka“ a ich zoznam je zverejnený na webe www.eznamka.sk

Nový druh diaľničnej známky

Od 1. februára 2020 si budú môcť motoristi zakúpiť aj úplne nový druh diaľničnej známky a to známku platnú počas doby tzv. technického roku.  Do uvedeného dátumu tento druh diaľničnej známky dostupný nebude. Známka bude motoristovi platiť presne 365 dní odo dňa začiatku jej platnosti a bude stáť 50 eur.

Kontrolu údajov nepodceňujte!

Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky je potrebné zadať evidenčné číslo vozidla a krajinu registrácie. Ak sú pri platbe za známku zaevidované nesprávne údaje, kontrolný systém zaeviduje daný dopravný prostriedok resp. jazdnú súpravu pri jazde na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez úhrady diaľničnej známky s následkom pokuty. Preto upozorňujeme motoristov, aby si skontrolovali zadávané údaje pozorne ešte raz pred zaplatením známky na predajnom mieste alebo využili možnosť rekapitulácie, ktorá je im vždy ponúknutá pri kúpe známky cez portál. V zmysle Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (ktorým je NDS) za správnosť údajov uvádzaných pri kúpe diaľničnej známky zodpovedá výlučne motorista, ktorý si známku kupuje. V prípade, že je niektorý z údajov chybný alebo neúplný, je nutné toto oznámiť ihneď a to buď cez internetový portál www.eznamka.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na telefónnom čísle 02 32777 777 (pre volania zo zahraničia: 00421 2 32777 777) .

Motoristom odporúčame poriadne si skontrolovať, či si kupujú známku na osobné alebo prípojné vozidlo a tiež, či kupujú elektronickú známku pre rok 2020, pretože je stále možné kúpiť si známku aj pre rok 2019, ktorá vodičom platí do konca januára budúceho roka.

Platba prevodom

Za elektronickú diaľničnú známku bude možné zaplatiť hotovosťou alebo platobnou kartou. V prípade, že platba je realizovaná prevodom, tak začiatok platnosti známky je posunutý a motorista je o tom informovaný pri kúpe elektronickej známky. Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu príde motoristovi doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste dostane do ruky papierový doklad. Potvrdenie o úhrade nie je potrebné počas jazdy po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách nosiť so sebou, určite však odporúčame si ho uschovať.

Dôležité informácie pre ŤZP

Aj v roku 2020 môžu držitelia parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR po registrácii motorového vozidla v systéme eznamka využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne. V súčasnosti existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady na základe žiadosti držiteľa parkovacieho preukazu ŤZP zostávajú v platnosti a o ich registráciu nie je potrebné opätovne žiadať. Pokiaľ však došlo počas trvania oslobodenia k akejkoľvek zmene údajov uvedených v žiadosti, je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od povinnosti úhrady diaľničnej známky prostredníctvom portálu www.eznamka.sk resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na spomínanej webovej stránke.

Zdroj: NDS

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov