Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Odchod, útek, škodová udalosť a nehoda

So zmenou zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1 12. 2019, prišla aj diferenciácia pojmov odchodu a úteku z dopravnej nehod

Čo je dopravná nehoda?

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci alebo;
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. (po zaokrúhlení cca 4 000 €).

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

  • nie je splnená niektorá z povinností podľa § 66 ods. 6,
  • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
  • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, sa na účely tohto zákona nepovažujú za dopravnú nehodu. Takéto udalosti sú klasifikované ako škodová udalosť a to je značný rozdiel. Ten hlavný spočíva v tom, že nemusíte vôbec  volať policajtov.

 

Už minulosť…

V minulosti existovalo iba spojenie útek z dopravnej nehody. Bolo to vždy vtedy, keď sa vodič na mieste nezdržal, alebo po ohlásení  policajtovi na miesto nevrátil. Teraz je však mierne zmena a pridali odchod. Čo to v praxi znamená? Len to, že takýto priestupca dostane nižší trest.

Z praxe

Ak poškodíte auto, a majiteľ alebo vodič pri ňom nie je, odovzdanie lístočku s údajmi za stieračom nestačí. A je to tak už roky. Toto žiadna novinka nie je.  Ak vás niekto videl, alebo zachytila kamera, koledovali ste si o pekný prúser. Teraz si koledujete o pekný, ale menší prúser.

Ako je to od 01.12.2019?

Okrem novely zákona o cestnej premávky došlo k zmene aj zákona o priestupkoch.  Tam sa uvádza, že ten, kto sa ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo…  alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody

  • ak ide o dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, bude mu uložená pokuta od 300 do 1 300 € , alebo príde o vodičák od 1 do 5 rokov.
  • ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, bude mu uložená pokuta od 200 do 1 000 €, alebo príde o vodičák max na 5 rokov. Čiže o neho vôbec nemusí prísť.

Zmeny zákona z pohľadu polície už čoskoro

Vždy to je dopravná nehoda…

Aký je teda rozdiel medzi  odchodom a útekom? Minimálny. Vec, ktorá by bola riešená ako škodová udalosť, ak by účastník ostal na mieste je rázom dopravnou nehodou, ale s odchodom. Vec, ktorá by bola riešená aj s prítomnosťou účastníka ako dopravná nehoda, len účastník z miesta zdúchne, je vnímaná ako útek.

… a nie škodová udalosť

Popravde som sa pri prvých šumoch domnieval (nesprávne) a nebol som sám, že keď vodič z miesta udalosti len odíde, a naspäť sa vráti, tak už sa nejedná o dopravnú nehodu, ale o škodovú udalosť, čiže by sa v konečnom dôsledku menilo podstatne viac. Tieto moje domnienky sú však s príchodom oficiálnej verzie zákona vyvrátené.

Je to dobré?

Netrúfam si zatiaľ povedať. Každopádne na jednej strane sprísňujú tresty za priestupky s miernejším možným škodlivým následkom, na strane druhej zmierňujú sankcie za priestupky, v ktorých došlo ku škode.

 

Foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov