Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Doplatia na problémy mýta v ČR aj Slováci?

Po mesiaci od začiatku registrácie vozidiel do nového elektronického mýtneho systému v susednej ČR zaregistrovali slovenskí dopravcovia 8-tisíc nákladných vozidiel. V končiacom mýtnom systéme je pritom registrovaných 26-tisíc vozidiel.

Ak sa slovenskí vodiči včas nezaregistrujú a nezabezpečia si nové palubné jednotky, hrozí na prelome roka na hraničných priechodoch do Českej republiky dopravný kolaps. Rovnaký problém sa netýka len slovenských kamiónov, ale aj všetkých ostatných. Správy avizujú, že jeden z najkritickejších štátov je Poľsko a ich dopravcovia.

26-tisíc nákladných vozidiel zo Slovenska musí byť nanovo zaregistrovaných do nového mýtneho systému v Českej republike

Ako to bude?

Dopravcovia sú jednoducho povinní zaregistrovať sa do nového systému, ak chcú využívať cesty nášho susedného štátu. Dopravcovia si musia do svojich vozidiel zabezpečiť palubné jednotky. Termín je stanovený na  1. decembra 2019. Za jednotku za platí záloha vo výške 2468 Kč.

Dopravcovia môžu registrovať už od 22. septembra, zatiaľ splnila svoju povinnosť len malá časť firiem.

Registráciu do nového mýtneho systému v Českej republike môžu dopravcovia realizovať prostredníctvom vydavateľov palivových kariet (viac ako 200 miest) alebo online na www.mytocz.eu.

Ak sa dopravca rozhodne pre registráciu  online, tak mu bude palubná jednotka doručená poštou. Do všetkých susedných krajín bude zasielaná bezodplatne. Registráciu môžu dopravcovia vykonať aj osobne na viac ako 200 obchodných miestach v Českej republike.

Dôležité termíny
  • 22. septembra 2019 začiatok tzv. predregistrácie – registrácia vozidiel a ich prevádzkovateľov donového elektronického mýtneho systému, distribúcia nových palubných jednotiek dopravcom, ktorí sa zaregistrujú; po registrácii musí byť vozidlo stále vybavené palubnou jednotkou starého systému, pričom vo vozidle môže byť spolu s ňou nainštalovaná nová jednotka (mýto sa z nej neúčtuje)
  • 1. decembra 2019  spustenie nového elektronického mýtneho systému – dopravca má od tohto dátumu povinnosť mať na spoplatnených pozemných komunikáciách vozidlo vybavené novou palubnou jednotkou; stará palubná jednotka môže vo vozidle zostať (mýto sa z nej neúčtuje)
Aké princípy bude mýto používať?

Základné princípy fungovania mýtneho systému v Českej republike zostávajú aj po prechode na nový mýtny systém bez zmien. Výška poplatku sa odvíja od typu vozidla a vzdialenosti prejdenej po spoplatnených komunikáciách. Povinnosť úhrady mýtneho poplatku sa vzťahuje na minimálne dvojstopové motorové vozidlá s maximálnou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony. K 1. decembru 2019 nedochádza k zmenám v rozsahu spoplatnených komunikácií.

Zdroj: Unas

Foto: archív

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov