Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Poznáme recept na úspešnú STK

Šťastie praje pripraveným. Aj tak by sa dala charakterizovať príprava auta na absolvovanie pravidelnej technickej a emisnej kontroly. Na TK sa viete aj laicky pripraviť, s emisnou kontrolou to je horšie.

Na absolvovanie TK a EK existuje manuál, ktorý vám môže pomôcť pripraviť si auto, aby s určitosťou kontrolou technického stavu prešlo.

 

1. Pravidelná technická kontrola alebo emisná kontrola vyžaduje predložiť:
 • originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
 • ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potom originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)
 • pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla
 • potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené
 • ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol od plynového zariadenia. Neplatí, ak bolo vozidlo pri individuálnom dovoze vybavené splyňovačom.
 • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:
 • doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.
2. Povinná výbava
 • výstražný trojuholník homologizovaný
 • reflexný odev, ktorý musí byť umiestnený v dosahu vodiča
 • náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky
 • autolekárnička
3. Čisté identifikátory vozidla
 • vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok, majú byť umyté a vyčistené
4. Sklá
 • v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety
 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
 • na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie, na ostatných oknách len schválené fólie opatrené schvaľovacou značkou a s potvrdením o montáži fólií
5. Osvetlenie
 • všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné
 • funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel
 • vozidlá s xenónovými výbojkami v svetlometoch musia mať automatické znižovanie stret. svetiel a čistenie svetlometov (existujú výnimky z tohto pravidla, napr. pre autá dovezené z USA)
6. Klaksón
 • skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia
7. Pneumatiky
 • minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
 • skontrolujte si, či sú pneumatiky v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení
 • rozmery pneumatík musia byť schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle
8. Brzdy
 • účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní
 • skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny
9. Prevádzkové kvapaliny
 • skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov (technik nemôže počas kontroly dolievať kvapalinu)
 • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)
10. Identifikácia vozidla
 • údaje o vozidle uvedené v doklade vozidla musia zodpovedať skutočnému stavu vozidla
11. Zahriatie motora
 • vozidlo pristavené na emisnú kontrolu musí mať motor zohriaty na prevádzkovú teplotu

Zdroj: DEKRA

Foto: Archív

Autor: Marek PAUCO

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov