Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Rozhovor: Kedy (ne)môžu policajti strieľať na auto?

Verte, alebo nie, žiaden policajt nechce počas svojej služby len tak vytiahnuť zbraň a strieľať. Ak to situácia vyžaduje, má na to oprávnenie. Ako to je so streľbou na vozidlo? Porozprávali sme sa o tom s JUDr. Michalom Šándorom z portálu poradcapolicajta.sk

Michal, vedeli by ste čitateľom priblížiť konkrétnu modelovú situáciu?

Určite áno. Ako vhodná sa javí situácia z Francúzska, ktorou sa zaoberal aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Rodičia usmrteného chlapca z vozidla podali sťažnosť na postup policajtov, ktorí vozidlo prenasledovali. Predstavte si, že vo vozidle boli 3 osoby, ktoré predtým odcudzili palivo a vlámali sa do práčovne. Napriek výzvam a pokusom o zastavenie vozidla, vodič pokračoval ďalej v jazde a vozidlo nasmeroval na jedného z policajtov, okolo ktorého práve prechádzali. Policajt sa uhol a následne 6x vystrelil smerom k unikajúcemu vozidlu. O chvíľu bolo nájdené mŕtve telo osoby z vozidla. Vyšetrovanie potvrdilo, že zomrela v dôsledku výstrelu policajta. Vnútroštátne súdy policajta oslobodili spod obžaloby, nakoľko dospeli k záveru, že použitie zbrane bolo na zastavenie vozidla celkom nevyhnutné.

Avšak ESĽP konštatoval, že výstrely policajta na rýchlo unikajúce vozidlo nepredstavovali reálnu šancu na zastavenie, a to zasiahnutím vozidla alebo pneumatík. Za týchto a ďalších okolností súd dospel k záveru, že smrť syna sťažovateľov bola výsledkom použitia sily, ktorá v tomto prípade nebola celkom nevyhnutná pre vykonanie zákonného zatknutia .

 

Ovplyvňuje toto rozhodnutie ESĽP právomoc slovenských policajtov strieľať na unikajúce vozidlo?

Nie, žiadnym výrazným spôsobom neobmedzuje právomoc použiť v takýchto prípadoch zbraň. V zmysle zákona je policajt oprávnený použiť zbraň vtedy, ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov nezastaví. Predmetné rozhodnutie ESĽP nepredstavuje žiadnu novinku.

Prízvukujem, že na to, aby mohla byť na zastavenie unikajúceho vozidla použitá zbraň, je nutné, aby vodič svojou bezohľadnou jazdou vážne ohrozoval život a zdravie ostatných osôb. Zároveň musí byť vodičovi znamenie na zastavenie dané opakovane počas jeho prenasledovania a súčasne naplnená podmienka toho, že dopravný prostriedok nemožno zadržať inak.

 

Čo je vnímané ako bezohľadná jazda?

Bezohľadná jazda vážne ohrozuje život a zdravie.  Je to jazda, pri ktorej vodič zjavne prekračuje rýchlosť, nerešpektuje úpravu cestnej premávky (bezdôvodná jazda v protismernej časti, po chodníku) a znamenia vyplývajúce z dopravných značiek a zariadení (daj prednosť, prejazd križovatkou na signál STOJ!), z čoho pramení vážna hrozba nielen pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

 

Takže na páchateľa v unikajúcom vozidle sa strieľa preto, lebo niečo spáchal, alebo preto, že bezprostredne ohrozuje ostatných?

Účelom použitia zbrane v podobných prípadoch nie je zastavenie vozidla pre to, aby mohla byť voči vodičovi vyvodená zodpovednosť za jeho protiprávne konanie. Zbraň sa používa na odstránenie bezprostredne hroziaceho alebo trvajúceho útoku na zákonom chránené záujmy.

Rozsudok ESĽP (rovnako ako slovenské právne normy) považuje použitie zbrane na zastavenie takéhoto vozidla za krajný inštitút, ktorý môže byť použitý iba v prípade vzniku bezprostredného ohrozenia života, či zdravia iných osôb.

 

Prečo ESĽP teda rozhodol tak, ako rozhodol?

Za rozhodnutím súdu zrejme stoja aj premenné, ktorými sú jednak streľba policajta po tom, čo sa útok na neho skončil, tzn. policajt sa vozidlu uhol a pri ďalšom unikaní spustil na vozidlo streľbu, a zároveň nemožnosť zastavenia vozidla jeho streľbou vzhľadom na vzdialenosť, rýchlosť unikajúceho vozidla a trajektóriu striel. Zaiste, situácia by bola inak posudzovaná, ak by policajt strieľal priamo v momente, keď sa na neho vozidlo rútilo. Takéto konanie by napĺňalo medze nutnej obrany. Súd však mohol a mal posudzovať aj skutočnosť, že vodič vozidla už bezprostredne ohrozil život policajta, preto existoval predpoklad, že pri ďalšom unikaní by tak spravil aj voči iným účastníkom cestnej premávky.

Aj napriek predmetnému rozhodnutiu zastávame názor, že konanie policajtov, pri ktorom príde k zraneniu alebo postreleniu posádky unikajúceho vozidla, môže byť za splnenia zákonom stanovených podmienok považované za legálne a dôvodné.

 

Je dôležitý dôvod, prečo vodič s vozidlom uniká?

Nie je podstatné, či vodič uniká preto, že ide o nebezpečného páchateľa alebo jednoducho ide o vodiča, ktorý zareagoval skratovo a zľakol sa policajtov. Otázky, ktoré musia byť zodpovedané kladne na to, aby policajt mohol oprávnene použiť zbraň voči unikajúcemu vodičovi znejú nasledovne:

(1) Je vodičovi dávané opakované znamenie alebo výzva na zastavenie tak, aby ju mohol vnímať?

(2) Pokračuje vodič v jazde aj napriek zjavným opakovaným výzvam a znameniam?

(3) Ohrozuje vážne vodič svojou bezohľadnou jazdou život a zdravie osôb?

(4) Je použitie zbrane jediným spôsobom, ako zadržať unikajúci dopravný prostriedok?

(5) Je nevyhnutné bezprostredne zabrániť ďalšiemu vážnemu ohrozovaniu života a zdravia osôb?

 

Záporná odpoveď na ktorúkoľvek z predmetných otázok znamená nemožnosť oprávneného použitia zbrane policajtom.

 

Viete uviesť príklad modelovej situácie, aby si to čitatelia lepšie predstavili?

Povedzme, ak by vodič napriek opakovaným znameniam na zastavenie pokračoval v unikaní a prenasledujúca hliadka je jediná v ďalekom okolí a vozidlo sa jej nedarí inak zastaviť (splnenie podmienok uvedených v otázkach 1,2,4), avšak vodič uniká po vyľudnenej ceste mimo obývanej oblasti a ani do obývanej oblasti nesmeruje, tak nedochádza k vážnemu ohrozeniu života a zdravia, preto by použitie zbrane v danom momente bolo neprimerané.

Podobne by som mohli načrtnúť situáciu unikajúceho vodiča, ktorý nereaguje na znamenia policajtov a pri úniku pred policajtmi vážne ohrozí ostatných vodičov na frekventovanejšj ceste. V danom okamihu, ak neexistujú iné možnosti jeho zastavenia, sú splnené podmienky použitia zbrane podľa bodov 1-5.

A teraz si predstavte, že zrazu vodič odbočí na poľnú cestu, o ktorej policajti majú vedomosť, že je slepá a vedie len k opustenej budove, kde sa nezdržiavajú žiadne osoby. V takom prípade by nebola splnená podmienka uvedená v otázke č. 5, preto strieľať na unikajúce vozidlo v tomto čase by už bolo neprimerané.

Za rozhovor v mene redakcie Auto magazín ďakujem.

 

Autor: Marek PAUCO

Foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov