Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

HĽADÁME VODIČA ROKA 2019!

Spúšťame štvrté kolo našej populárnej súťaže VODIČA ROKA 2019.

Časopis Auto magazín, BECEP, SLOVAKIA RING a Opel v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru, Zelenou vlnou RTVS, záchrannou službou FALCK a ďalšími partnermi, vyhlasujú…

Čo?

4. ročník dlhodobej celoslovenskej súťaže s názvom VODIČ ROKA 2019.

Aký je cieľ súťaže?

Zámerom súťaže je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť nehodovosť na slovenských cestách, čo je aj jedna z aktuálnych priorít Európskej únie.

Prečo?

Pretože každý rok zomrie na slovenských cestách mnoho tisíc osôb. Pretože aj jediná obeť dopravnej nehody je priveľa.

Aké sú pravidlá?

Súťaž VODIČ ROKA 2019 pozostáva z dvoch kôl.

  1. kolo: tzv. základné prebieha od 1. 4. 2019 do 20. 8. 2019. Má 4 časti, rovnako, aký je v tomto období počet vydaní časopisu Auto magazín. Ten vyjde: 27. marca, 25. apríla, 29. mája a 26. júna. V každom vydaní (čísle) uverejníme 5 otázok, na ktoré musí súťažiaci odpovedať v príslušnom termíne. Otázky budú uverejnené aj na webových stránkach www.automagazin.sk a www.vodicroka.sk.
  2. kolo: tzv. finálové sa bude konať 14. septembra 2019 v areáli SLOVAKIA RINGU v Orechovej Potôni a bude pozostávať z teoretického testu a praktickej jazdy.

Aké sú otázky?

Otázky sú z oblasti bezpečnosti cestnej premávky, techniky, prvej pomoci a v tomto ročníku aj z histórie a súčasnosti jubilujúcej Zelenej vlny. V každej časti zo správnych odpovedí vyžrebujeme mená 8 účastníkov finálového kola.

1. KOLO: Otázky

Kde nájdete pravidlá?

Úplné pravidlá súťaže zverejní každý mesiac časopis Auto magazín. Nájdete ich aj na webovej stránke www.vodicroka.sk a www.automagazin.sk.

Kto môže súťažiť?

Všetci občania SR, starší ako 18 rokov, držitelia platného vodičského oprávnenia skupiny B, pričom nie sú súčasne držitelia pretekárskej automobilovej licencie.

Kto nemôže súťažiť?

Zamestnanci usporiadateľov a partnerov a ich rodinní príslušníci. Ako sa do súťaže prihlásiť? Do súťaže sa možno prihlásiť dvoma spôsobmi:

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Do súťaže sa možno prihlásiť dvoma spôsobmi:

Prvý:

a) Z časopisu Auto magazín vystrihnite a vlastnoručne podpíšte kupón s čestným vyhlásením o vlastníctve platného vodičského oprávnenia a veku súťažiaceho, ako aj súhlas s pravidlami súťaže, označený názvom súťaže VODIČ ROKA 2019.

b) Vyplňte požadované údaje a GDPR.

c) Odpovedzte na všetkých 5 uvedených otázok.

d) Doručte v termíne kupón s odpoveďami na adresu: Auto magazín, Tallerova 10, 811 02 Bratislava

e) Obálku označte heslom VODIČ ROKA 2019.

Druhý:

a) Odpovedzte na všetkých 5 otázok, ktoré nájdete pod hlavičkou VODIČ ROKA na webových stránkach www.automagazin.sk a vodicroka.sk

b) Riadne vyplňte čestné vyhlásenie s požadovanými osobnými údajmi: meno, priezvisko, poštová adresa, mailová adresa, telefón a pod.

Kedy sa skončí základná časť súťaže?

Prvé, tzv. základné kolo súťaže VODIČ ROKA 2019 uzavrieme 30. augusta 2019.

Kto postúpi do finále?

Účastníkov druhého, tzv. finálového kola vyžrebujeme nasledujúcim kľúčom:

Z každej časti zo správnych odpovedí vyžrebujeme mená 8 účastníkov finálového kola. Na finálovom súťažnom kole sa teda zúčastní celkom 32 súťažiacich.

Kde a kedy bude zverejnený zoznam finalistov?

Zoznam finalistov zverejníme 2. septembra 2019 na www.automagazin.sk a www.vodicroka.sk

Kde a kedy bude finále?

Finále súťaže VODIČ ROKA 2019 sa uskutoční v sobotu 14. septembra 2019 v areáli SLOVAKIA RINGU v Orechovej Potôni v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Čo sa bude robiť na finále?

Finálové kolo bude pozostávať z teoretickej časti a praktickej jazdy. Aké sú podmienky účasti vo finále? a) Správne zodpovedané súťažné otázky.

Aké sú podmienky účasti vo finále?

a) Správne zodpovedané súťažné otázky
b) Platné vodičské oprávnenie skupiny B a občiansky preukaz

c) Súhlas s pravidlami súťaže

Kto bude súťaž hodnotiť?

Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorej členovia sú menovaní organizátormi súťaže.

Čo ešte musia súťažiaci?

Súťažiť čestne a korektne v duchu fair-play.

redakcia, foto: archív

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov