Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

Toyota zakladá oddelenie vývoja elektromobilov

Spoločnosť Toyota Motor Corporation (TMC) sa rozhodla založiť vnútropodnikové oddelenie zodpovedné za vývoj elektromobilov. Nový pokusný podnik by mal spustiť svoju činnosť v decembri tohto roka.

Bude predstavovať akúsi virtuálnu organizáciu tvorenú štyrmi ľuďmi, a to z firiem Toyota Industries Corporation, Aisin Seiki Co., Ltd., Denso Corporation a TMC. Oddelenie bude fungovať nezávisle od ďalších organizácií v rámci vnútornej štruktúry firmy.

Nový virtuálny podnik bude pri vývoji elektromobilov vychádzať z technologického know-how a zdrojov skupiny Toyota Group. Veľmi jednoduchá organizačná štruktúra by mala podporiť presadzovanie neobvyklých pracovných postupov, a tým urýchliť postup celého projektu s cieľom čo najrýchlejšie uvádzať nové vozidlá na trh.

TMC sa vždy snaží ponúkať správne vozidlá v správny čas a na správnom mieste. Preto dlhodobo presadzuje komplexný prístup k ekologickým automobilom a vyvíja vozidlá s hybridným pohonom, plug-in hybridné automobily, vozidlá poháňané palivovými článkami (FCV), elektromobily a ďalšie technológie. TMC sa osobitne zamerala na technológiu palivových článkov, pretože vozidlá s týmto pohonom z pohľadu dojazdovej vzdialenosti, času tankovania vodíkového paliva i ďalších stránok ponúkajú porovnateľnú úroveň pohodlia ako súčasné automobily s benzínovým motorom, čím sa podľa názoru TMC stávajú ideálnym zástupcom kategórie „maximálne ekologických vozidiel“.

Vzhľadom na rozdielnosť energetických stratégií a infraštruktúr v rôznych častiach sveta, ruka v ruke s prudkým sprísňovaním predpisov presadzujúcich vozidlá s nulovými emisiami, vzrástla potreba ponúkať také modely, ktoré sa uplatnia v rozdielnych podmienkach. TMC sa teda súčasne s podporou technológie palivových článkov rozhodla vytvoriť nový rámec, ktorý by umožňoval obchodné využitie elektromobilov už v tejto ranej fáze, a to ako alternatívneho prostriedku na dosahovanie nulových emisií.

Toyota,dk

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov