Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Renault pre čistotu ovzdušia

Spoločnosť Renault zníži emisie oxidov dusíka svojich vozidiel so vznetovými motormi podľa normy EURO 6b v bežných jazdných podmienkach.

Automobilka Renault dlhodobo skúmala a v súčasnosti začala uplatňovať rad opatrení, ktoré sú určené na zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v bežných jazdných podmienkach vo svojich vozidlách so vznetovými motormi. Tieto opatrenia výrazne prispejú k zníženiu emisií oxidu dusíka v reálnom živote bez značného vplyvu na výkon alebo spotrebu paliva a budú aplikované pri výrobe dieselových pohonných jednotiek  od júla 2016.

Proti znečisťovaniu ovzdušia exhalátmi zavádza Spoločnosť Reault dve opatrenia v motoroch svojich vozidiel:

1 / rozšírenie pracovného rozsahu systémov EGR – čo je kľúčový prvok pre redukciu oxidov dusíka.

Štúdie a testy vykonávané od júla 2015, umožnili automobilke Renault zdvojnásobiť plnú účinnosť systémov EGR  bez dopadu na spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky motora a vozidla v bežných jazdných podmienok.

2 / Zvýšila sa účinnosť zachytávania NOx, čo umožňuje, okrem recirkulácie výfukových plynov, ukladanie a spracovanie oxidu dusíka v pravidelných intervaloch.

Kombinácia týchto opatrení zníži emisie oxidov dusíka  v závislosti od podmienok a štýlu jazdy v rozšírenom pásme EGR o polovicu. Nové naftové motory, spĺňajúce emisnú normu EURO 6b, budú postupne vo výrobe  od júla 2016.

Informácie budú v nadchádzajúcich týždňoch k dispozícii on-line na webovej adrese https://group.renault.com/en/company-vehicles/engines/general-information/

Spoločnosť Renault zdôrazňuje, že všetky vozidlá svojej značky sú homologizované v súlade s platnými normami. Nové opatrenia predstavujú prvý krok k budúcej norme EURO 6d, ktorá nastaví maximálnu európsku úroveň pre emisie látok, ktoré znečisťujú životné prostredie  v reálnych životných podmienok, a to prostredníctvom zavedenia nového protokolu “RDE” (Real Driving Emissions). Okrem toho spoločnosť Renault vyvíja nové technológie, aby bola pripravená na príchod EURO 6d, ktorá má podľa plánov vstúpiť do platnosti  v septembri 2017 pre nové typy motorov.

Groupe Renault  (šr)

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov