Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Riadené nabíjanie 3.0 v Berlíne.

V Nemecku sa očakáva veľký prielom elektromobility.

Pri stúpajúcom počte elektrických vozidiel, ktoré sa budú v budúcnosti dobíjať, je potrebné zabezpečiť, aby bola elektrická sieť schopná toto dodatočné zaťaženie uniesť. Jediné elektrické vozidlo sa na dobíjacej stanici so striedavým prúdom podľa svojej špecifikácie nabíja príkonom až 7,4 kilowattov.

V tretej časti výskumného projektu „Riadené nabíjanie 3.0“ vybudovali projektoví partneri BMW Group, Vattenfall Europe Innovation GmbH, EWE AG, Clean Energy Sourcing AG, Fraunhofer IOSB-AST, Technická univerzita Chemnitz, Technická univerzita Ilmenau a Vattenfall Europe Innovations GmbH na pozemku spoločností Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG Berlin) a Technologie- und Innovationspark Berlin (TIB) infraštruktúru pre dobíjanie s desiatimi dobíjacími miestami. Projektové konzorcium teraz pracuje na tom, ako by mohlo inteligentné riadenie procesu nabíjania súčasne zabezpečiť čo najrýchlejšie nabíjanie a nevyhnutnú stabilitu siete.

Berlin a

V Berlíne sa uskutočnilo odovzdanie desiatich výlučne elektrických BMW ActiveE novým používateľom. Všetky osoby budú na vozidle BMW ActiveE pravidelne jazdiť v bežnej premávke a počas dňa ho budú dobíjať na parkovisku pri inovačnom parku na Gustav-Meyer-Allee v Berlíne Stred, ktoré poskytla spoločnosť GSG Berlin. GSG Berlin významne prispieva k budovaniu infraštruktúry pre dobíjanie e-automobilov prostredníctvom výstavby dobíjacej infraštruktúry na pozemku technologického a inovačného parku, a tým k využívaniu a prijatiu e-mobility. Jedinečným prvkom v tomto projekte je to, že desať dobíjacích miest je integrovaných do slučky elektrickej siete, vďaka čomu je možné vyvolať kontrolovanú stresovú situáciu.

Značný počet elektrických vozidiel môže počas riadeného procesu dobíjania sieť potenciálne stabilizovať, keďže permanentné kolísania v elektrickej sieti spôsobené premenlivým dopytom sa prispôsobením aktuálneho výkonu dobíjania zmenšia. Pre výrobcov energie by to teda znamenalo, že na vykrytie špičkového by nebolo potrebné také veľké množstvo elektrickej energie. Všetky vozidlá BMW ActiveE budú v projekte pripojené cez dobíjacie miesta na jeden takzvaný EV Pool. Tam sa vopred zaznamená plánovaný čas jazdy, vrátane želaného stavu dobíjania batérie, ktorý zadá používateľ priamo vo vozidle alebo pomocou aplikácie, a porovná sa so skutočným stavom všetkých vozidiel aktuálne pripojených k EV Poolu. Na základe týchto informácií je možné vypracovať inteligentný plán nabíjania pre všetky vozidlá, ktorý zohľadní želania používateľov, súčasne ale nezaťaží sieť viac, ako je potrebné. Požadovaný čas odjazdu a stav nabitia batérie sú pritom vždy prioritou. EV Pool využíva zostávajúcu flexibilitu pri nabíjaní ako takzvanú výkonovú normu.

Ďalším dôležitým aspektom projektu je otázka, do akej miery sú používatelia ochotní vopred upraviť svoje dobíjacie nastavenia za dobropis k nákladom na elektrickú energiu. V takom prípade musia napríklad záväzne dodržiavať definovaný čas odjazdu. V niektorých prípadoch je možná redukcia nákladov na elektrickú energiu až o jednu tretinu.

Projekt v rámci Národnej platformy pre elektromobilitu podporuje aj Spolkové ministerstvo pre životné prostredie, výstavbu a bezpečnosť reaktorov (BMUB).

BMW (šr)

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov