Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Renault Chrono – história automobilky

Automobilka Renault pripravuje každý mesiac novú tlačovú správu zameranú na vlastnú  históriu. Prinášame už šiestu časť. Zaoberá sa environmentálnym prístupom automobilky k životnému prostrediu.

Od začiatku produkcie symbolizoval automobil slobodu. Postupne si však začala verejnosť uvedomovať, ako automobil vplýva na životné prostredie. Veľkým tvorcom emisií však nie sú len vozidlá, ale aj továrne, kde sa vyrábajú.

V roku 1995 sa preto Renault rozhodol implementovať environmentálnu politiku, ktorá by sa sústredila na výrobné zariadenia. Nízkoemisné vozidlá nemôžu produkovať továrne, ktoré vypúšťajú do ovzdušia veľké objemy exhalátov… Renault sa to rozhodol zmeniť.

Automobilka vytvorila stratégiu, ktorá mala 3 hlavné oblasti: výrobné továrne, vozidlá a zmeny v doprave. Prvá oblasť nebola veľmi pod kontrolou. Prostredníctvom kontroly projektov fabrík sa podarilo identifikovať zabudnuté zdroje znečisťovania.

Automobilka uskutočnila hĺbkové čistenie v parížskej štvrti Billancourt, kde Renault vyrába automobily už viac ako jedno storočie. Niektoré ťažké kovy, ktoré v týchto miestach vykopali, pochádzajú až z 19. storočia!

V spolupráci s biológmi a geológmi vypracoval tím nové spôsoby výrobného procesu. Podarilo sa znížiť dennú spotrebu materiálov a tým aj odpad. V každej továrni Renault na celom svete zaviedli novú výrobnú stratégiu.

Renault obnoviteľné zdroje

Niektoré príklady znižovania produkcie emisií: využitie dažďovej vody v Maubeuge, nový proces vypúšťania škodlivín do vzduchu v lisovni v Le Mans, spracovanie olejov v Cléon a alternatívne zdroje v Planecii.

V roku 1998 získal závod v Sandouville ako prvé zariadenie Renaultu certifikát ISO 14 001. Ide o medzinárodný štandard pre environmentálny manažment. V ďalších troch rokoch získali tento certifikát všetky výrobné továrne Renault.

V meste Tangier znížili emisie o 98 %, recyklácia vody znížila jej spotrebu o 70 %. Od roku 1998, kedy začal Renault zbierať údaje, do roku 2012 klesla spotreba vody na jedno vozidlo o 65 %, spotreba energie o 31 %, vypúšťanie ťažkých kovov o 60 % a tvorba nebezpečného odpadu o 70 %.

MM, Renault

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov