Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku

SKYACTIVE v dlhodobom teste

Mazda 6 SKY-D 2,2 v dlhodobom teste Auto magazínu preverí hlavne systém SKYACTIVE.

Pod spoločným označením SKYACTIV sa schovávajú technológie zamerané predovšetkým na zníženie spotreby pohonných hmôt pri zachovaní zábavnosti jazdy, ale tiež na zníženie hmotnosti.

Základom, ktorý je na prvý pohľad viditeľný, je karoséria. Jej vynikajúca tuhosť podporuje dynamické jazdné vlastnosti. Dôležitá je však jej ľahkosť, ktorá je nesmierne významná pre splnenie sľubov o vysokej efektivite a nízkej spotrebe. Pri konštrukcii podvozka si konštruktéri kládli za cieľ zabezpečiť vysokú agilitu a ľahkú ovládateľnosť vozidla v nízkych, resp. stredných rýchlostiach a stabilitu vo vysokých rýchlostiach. K tomu pridali jazdný komfort, nízku hmotnosť a vysokú tuhosť.

Pod peknou kapotou testovaného vozidla žije naftový 2,2 litrový agregát. Vznetové motory majú z princípu svojej činnosti vysoký kompresný pomer. Zmes sa totiž zapaľuje vplyvom vstreknutia atomizovaného paliva v správnom čase do stlačeného a teda adekvátne zohriateho čerstvého vzduchu vo valci. A na dosiahnutie správnej teploty stlačeného vzduchu potrebujeme vysoký kompresný pomer. Keď však vstrekneme palivo v nesprávny čas (keď ešte nie je adekvátne sformovaná zmes vo valcoch), spôsobíme heterogénne spaľovanie s množstvom oxidu dusíka (NOx) v miestach s lokálne vysokou teplotou, a s hlúčikmi pevných častíc (PM) v miestach, kam sa nedostalo dostatočné množstvo kyslíka potrebného na dokonalé prehorenie paliva. Pri súčasných prísnych emisných limitoch konštruktéri nemajú inú možnosť, len v záujme zníženia tvorby NOx a PM oneskoriť vznietenie zmesi až pokým piest nezačne klesať z hornej úvrate a znížiť teplotu, resp. tlak spaľovania. Výsledkom toho je však horšia efektivita využitia energie paliva, resp. zvýšenie spotreby paliva. V Mazde prichádzajú s iným prístupom. Namiesto oneskorovania pilotného vstrekovania paliva (práve ono je zodpovedné za začiatok spaľovania) znížili kompresný pomer až na 14,0:1 (pozn.: predošlá generácia 2,2-litrového vznetového motora Mazda mala kompresný pomer 16,3:1). Takýto – pre vznetové motory extrémne nízky – kompresný pomer znamená nižšiu teplotu a nižší tlak náplne v čase, keď je piest v hornej úvrati. Výsledkom je, že sa zmes vznieti neskôr, aj keď sa pilotná dávka paliva začne vstrekovať v čase, keď je piest blízko k svojej hornej úvrati. Výsledkom je lepšie premiešanie vzduchu s palivom a teda homogénnejšie spaľovanie. V konečnom dôsledku sa tak znižuje tvorba NOx a PM. Navyše, vznietenie a spaľovanie k blízkosti hornej úvrate piesta zvyšuje efektivitu práce vznetového motora, pretože sa zvyšuje pomer expanznej práce ku kompresnej.

Nižší kompresný pomer znamená nižšiu hodnotu maximálneho spaľovacieho tlaku vo vnútri valcov. Vďaka tomu mohli konštruktéri optimalizovať štruktúru motora s prihliadnutím na optimalizáciu pevnosti a zníženie hmotnosti. Mohli, napríklad, vymeniť materiál bloku motora z pôvodnej sivej liatiny na hliníkovú zliatinu, čím uštrili až 25 % hmotnosti. Hlava valcov bola už aj v motore predošlej generácie hliníková, no teraz môže mať vzhľadom na nižší maximálny spaľovací tlak tenšie steny. Navyše, má integrované zvody výfukového potrubia. Výsledkom je zníženie hmotnosti o 3 kg. Rovnako je pohyblivé komponenty boli optimalizované. Piesty sú ľahšie o 25 %, čo znamená výrazne nižšie zotrvačné hmoty. Kľukový hriadeľ dostal menšie hlavné ložiská – namiesto pôvodných 60-milimetrových iba 52-milimetrové (samozrejme, hovoríme o priemere ložísk), čo prinieslo 25 % úsporu hmotnosti.

Sekundárnym efektom je zníženie trecích strát. Tie sú teraz porovnateľné so zážihovými motormi.
V testovanom vozidle skvele pracuje automatická šesťstupňová prevodovka. Na jej prácu zatiaľ nemáme žiadne výhrady. Vzhľadom na jej vek je dostatočne rýchla a pohodlná. Aj keď ide o celkom novú prevodovku má klasickú konštrukciu – teda s hydrodynamickým meničom a planétovými prevodmi. Novovyvinutý hydrodynamický menič má mimoriadne široký rozsah premostenia, resp. blokovania na všetkých šiestich prevodových stupňoch. Výsledkom je rýchla a priama odozva na zošliapnutie plynového pedálu a zníženie spotreby paliva.

Keď bola Mazda6 celkom nová, pýtala si na 100 km viac ako 7 litrov. Teraz atakuje hranicu 40 000 km a priemerná spotreba klesla pod šesť litrov. Zdá sa, že SKYACTIVE začína fungovať dobre. Či aj spoľahlivo ešte ukáže čas.

Text: Samuel Vanko, Peter Varga

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov