Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nezanedbateľný identifikátor vozidla

„Chýba mi výrobný štítok vozidla. Čo mám robiť?“, alebo „Kúpil som si auto a nevšimol, že je na ňom nečitateľný výrobný štítok. Mám problémy s prihlásením vozidla. Viete mi poradiť?“, tieto a podobné otázky majiteľov vozidiel nie je ťažké nájsť dnes na internete.

stitok2

Chýbajúci výrobný štítok už skomplikoval život mnohým motoristom. Chýbať môže z viacerých dôvodov. Vozidlo mohlo byť buď určené na zošrotovanie, bolo havarované (platí ale len pri totálnej škode), alebo z dôvodu napr. zatopenia. V spomenutých prípadoch kompetentná autorita odníme výrobný štítok, aby sa vozidlo už viac nedostalo do premávky na cestných komunikáciách. Podobný postup sa robí aj z dôvodu výmeny dielu, napr. po havárii, na ktorom je výrobný štítok umiestnený. V tomto prípade ale autorita neodníma výrobný štítok ak je výmena dielu vykonaná v súlade s postupmi, ktoré predpisuje výrobca vozidla.

Treba si dať pozor

Pokiaľ štítok chýba je isté, že na prípadnú kúpu takéhoto vozidla si treba dať pozor. V internetových diskusiách mnohí „odborníci“ radia ako získať výrobný štítok vozidla nelegálnou cestou. Najjednoduchší spôsob je nájsť si inzerát, v ktorom inzerent ponúka výrobu štítkov na všetky druhy automobilov. Netreba ale zabúdať, že kto falšuje, či pozmení okrem iných identifikátorov vozidla aj výrobný štítok, dopúšťa sa trestného činu, za ktorý môže ísť podľa platnej slovenskej legislatívy za mreže na tri roky. To isté platí aj v prípade, pokiaľ falšovateľ použije ako pravý výrobný štítok z iného motorového vozidla.

Pomôže duplikát                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V mnohých prípadoch majiteľ štvorkolesového tátoša však za chýbajúci štítok nemôže. Ak prevádzkovateľ vozidla zistí, že výrobný štítok na vozidle chýba alebo je na automobile upevnený poškodený či nečitateľný, mal by sa obrátiť na výrobcu vozidla, resp. zástupcu výrobcu vozidla na Slovensku so žiadosťou o vydanie duplikátu štítku, najjednoduchšie prostredníctvom siete autorizovaných predajcov alebo servisov. Pokiaľ na vozidlo nie je možné vyrobiť duplikát, alebo auto bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku, výrobca vozidla, resp. jeho zástupca na Slovensku na základe žiadosti vydá o tejto skutočnosti prevádzkovateľovi vozidla potvrdenie. Po získaní potvrdenia môže prevádzkovateľ vozidla požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o udelenie výnimky, ktorá umožní, že  auto nemusí byť označené výrobným štítkom. Súčasťou žiadosti o povolenie výnimky je aj absolvovanie kontroly originality  vozidla (www.ko.sk). Originál odborného posudku o KO nemôže byť starší ako 15 dní (predkladá sa v prípade evidovaného vozidla). Ak vozidlo nemá výrobný štítok a nemá ani výnimku udelenú ministerstvom, na kontrole originality nezíska hodnotenie „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

Základná identifikácia

Výrobný štítok spolu s VIN číslom patrí medzi základné identifikátory automobilu. Podľa európskej legislatívy každé vozidlo musí byť označené obidvoma identifikátormi. Výrobný štítok obsahuje dôležité informácie o aute:

  • názov výrobcu;
  • úplné číslo typového schválenia vozidla;
  • identifikačné číslo vozidla;
  • technicky prípustná maximálna celková hmotnosť;
  • technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy;
  • technicky prípustná maximálna hmotnosť na každú nápravu, uvedenú v poradí spredu dozadu.

U všetkých kategórií vozidiel musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste auta, ktoré sa pri používaní nevymieňa. Všetky údaje na výrobnom štítku musia byť zhodné s údajmi uvedenými v príslušnom evidenčnom doklade vozidla (osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II).

Zdroj: Iris Ident (šr)

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov