Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Nespravodlivé poplatky za parkovanie. Sú porušované základné princípy?

Nespravodlivé poplatky za parkovanie. Jedni platia menej, iní viac. Bývajú tam však všetci rovnako.

Nepáči sa mi nastavenie poplatkov za parkovanie. Konkrétne mám na mysli Bratislavu a systém PAAS. Ja, ale aj kopec iných motoristov, ktorých často menia autá, lebo to ich povaha práce vyžaduje, akosi nemajú nárok na parkovaciu kartu. Prečo?

Lebo podmienky PAAS na rezidenčnú kartu sú nastavené takto. Nárok vzniká len

  • držiteľom motorového vozidla; v prípade, ak je držiteľom motorového vozidla jeden z manželov, považuje sa za držiteľa vozidla na účely vydávania rezidentskej parkovacej karty, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • má žiadateľ motorové vozidlo evidované na svoju živnosť,
  • užíva motorové vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely,
  • je členom orgánu právnickej osoby (napr. členom štatutárneho orgánu, členom dozornej rady, spoločníkom a pod.) a užíva motorové vozidlo tejto právnickej osoby na súkromné účely alebo
  • užíva motorové vozidlo na základe leasingovej zmluvy o operatívnom leasingu) alebo nájomnej či inej zmluvy, ktorej predmetom je odplatné užívanie motorového vozidla, s právnickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel.

Problém nastáva pri požičiavaní si áut.

Ak vlastníte vozidlo a máte naň vytvorenú rezidentskú kartu, ale chcete dočasne využívať iné auto, tak ste oprávnený požiadať o dočasnú zmenu evidenčného čísla vozidla priradeného k parkovacej karte. Takúto zmenu je možné bez udania dôvodu realizovať maximálne štyrikrát ročne v celkovej dĺžke 21 dní. Pri zmene na dlhšie obdobie je nutné preukázať dôvod a vzťah k náhradnému vozidlu. Nechápem prečo 4x ročne a vôbec nechápem prečo len na 21 dní? A navyše to neviem spraviť hneď, napr. cez telefón.

Podobná situácia v Krakove

Súdny proces ohľadom ustanovení zóny plateného parkovania v Krakove (Poľsko) skončil právoplatným rozsudkom. Advokát, ktorý podnet podal, zdôraznil, že boli porušené zásady rovnosti. Predplatné parkovania za 10 PLN na mesiac si môžu zakúpiť len obyvatelia danej zóny , ktorí sú tam zaregistrovaní a majú na svoje meno prihlásené auto , ktorého osvedčenie o evidencii uvádza adresu príslušného majiteľa. Lacné predplatné parkovania tiež platí  na auto na leasing alebo služobné auto. V druhom prípade však musí byť preukázané, že vozidlo je poskytnuté aj na súkromné ​​účely. Právnik, ktorý podal žalobu na súd, zdôraznil, že si nemôže kúpiť rezidentské parkovanie na auto, ktoré si jeho spoločnosť prenajala, pretože ako právnik tam nemôže byť zamestnaný na základe pracovnej zmluvy. Potom bol nútený zaplatiť celú sumu za parkovanie. Ak by tá istá firma niekoho zamestnala na pracovnú zmluvu a poskytla by mu služobné auto na súkromné ​​účely, nebol by taký problém. V tomto prípade, ako zdôraznil právnik, došlo k porušeniu princípov rovnosti.

Mesto Krakov reagovalo, že mu záleží na efektivite zóny plateného parkovania, preto sú takéto obmedzenia nevyhnutné. V opačnom prípade by došlo k zneužitiu, ktoré by zmarilo účel zóny.

Súd sa stotožnil s poškodeným a potvrdil porušenie ústavného princípu rovnosti . Proti rozsudku Najvyššieho správneho súdu podala právna zástupkyňa mesta kasačnú sťažnosť, ktorú však súd zamietol.

Kopec problémov

Nefungujúci systém, kedy lístok dostanete aj keď parkovanie máte uhradené, k tomu protest prokurátora, nevyškolení pracovníci, ktorí lepia papieriky aj tam, kde by nemali…  to je len zlomok toho, čo sa na parkovaciu politiku v tieto dni sype. Čo bude ďalej? Chytia sa toho právnici a dajú to na súd?  Čas ukáže…

PAAS alebo likvidačné parkovanie v Bratislave, sťažujú sa inštitúcie aj domáci

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov