Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Posilňovač riadenia – A predsa sa točí

Posilňovač riadenia má dnes každé novšie auto. Aké typy existujú, ako fungujú a môžu sa pokaziť?

Nemusíte byť vôbec takí starí, aby ste si ešte pamätali autá, ktoré nemali takzvaný posilňovač riadenia. Tento komfortný a zároveň bezpečnostný prvok výbavy sa totiž v našich končinách stal štandardom až niekedy v priebehu 90. rokov. Lacnejšie autá alebo tie v základných výbavách ho niekedy nemali ani o niekoľko rokov neskôr. Dnes majú posilňovač riadenia v princípe všetky novšie autá – osobné, úžitkové aj nákladné. Skôr než sa začal používať vo veľkom, konštruktéri sa snažili zmierniť silu potrebnú na otáčanie volantom najmä jeho veľkosťou. Práve preto mali staré osobné, ale aj novšie nákladné autá veľké volanty. Jednoducho, keď sa zväčšila páka, zmenšila sa ľudská sila potrebná na otáčanie volantom. Hovoríme o systéme riadenia. Ten sa skladá v princípe z volantu, prevodu riadenia, spojovacích riadiacich tyčí a kolies. Vodič teda otáča volantom doprava alebo doľava a sila, ktorú vyvinie na volante, sa cez spojovacie zariadenia na riadiacich tyčiach prenáša na kolesá a tie následne menia svoj uhol natočenia a vo výsledku smer jazdy vozidla. Počas jazdy, keď boli kolesá v pohybe, sa ešte dali autá bez veľkej námahy šoférovať, aj keď ste zanedbávali pravidelnú návštevu posilňovne.

Keď však bolo treba auto zaparkovať alebo skrátka ním manévrovať v nízkej rýchlosti či dokonca na mieste, museli ste zapojiť svaly. Obzvlášť veľkú silu bolo potrebné vyvinúť, pokiaľ malo auto motor, a teda veľkú časť svojej váhy v prednej časti. Našťastie, inžinierom sa podarilo vymyslieť zariadenie, ktoré využíva energiu získanú z externého zdroja (stlačená kvapalina, stlačený vzduch či elektrická energia), aby znížilo ľudskú silu potrebnú na otáčanie volantom. Bolo však zároveň potrebné, aby toto zariadenie spĺňalo dve základné požiadavky. Po prvé, aby sa auto dalo šoférovať aj v prípade poruchy posilňovača a po druhé, aby sa zvyšovaním rýchlosti auta počas jazdy znižovala účinnosť pomocného zariadenia. V praxi poznáme tri typy posilňovača riadenia.

Hydraulický posilňovač riadenia

Ako už napovedá samotný názov, tento typ posilňovača využíva na svoje správne fungovanie tlak. Tento tlak vytvára vysokotlakové olejové čerpadlo spravidla poháňané remeňom od motora, ktoré je spárované so zásobníkom oleja. V závislosti od miery natočenia volantu prepúšťa ventil olej viac na jednu alebo druhú stranu piestu posilňovača. Následkom toho dochádza na jednej strane k zväčšeniu tlaku oleja a na druhej zákonite k jeho zmenšeniu. V prípade, že máte väčší tlak na ľavej strane piestu, tak sa piest pohybuje smerom doprava, následkom čoho je pohyb hrebeňovej tyče požadovaným smerom a vo výsledku vzniká posilňovací účinok, ktorý spôsobuje žiadané zníženie sily potrebnej na otáčanie volantom.

Elektrický posilňovač riadenia

Tento typ posilňovača riadenia je pri porovnaní s hydraulickým principiálne jednoduchší, účinnejší, ľahší a nepotrebuje žiadnu kvapalinu ani silu na poháňanie remeňa. Musí však byť vybavený zariadením, ktoré je zabudované v stĺpiku riadenia a tvoria ho elektromotor, prevodovka, snímače a tiež samostatná riadiaca jednotka. Dôležité je, že elektrický posilňovač je efektívnejší, pretože funguje iba vtedy, keď vodič otáča volantom. Zároveň je flexibilnejší, pretože dokáže regulovať posilňovaciu silu v závislosti od rýchlosti jazdy. Keď rýchlosť auta stúpa, účinnosť systému klesá a vodič cíti väčšiu tuhosť pri otáčaní volantom. Naopak, pri nízkej rýchlosti, parkovaní a podobne pomáha elektromotor väčšou silou, aby vodičovi čo najviac zjednodušil otáčanie volantom.

Elektrohydraulický posilňovač riadenia

Ide o akýsi hybrid, ktorý kombinuje princíp fungovania predošlých dvoch typov. Tiež využíva čerpadlo, tak ako hydraulický posilňovač, no poháňa ho elektromotorom. Takisto pracuje v závislosti od rýchlosti vozidla. Signály o otáčkach kolies, miere vytočenia volantu a otáčkach motora vysiela systém do riadiacej jednotky, ktorá tieto vstupy vyhodnocuje a upravuje tak mieru posilňovacieho účinku.

Možné poruchy posilňovača riadenia

Ak dôjde k poruche posilňovača riadenia, spravidla sa na palubnej doske rozsvieti červená ikonka volantu. Konštruktéri s možnou poruchou posilňovača rátajú, takže sa nemusíte báť bezprostredného ohrozenia a môžete pokračovať v jazde, ideálne do najbližšieho servisu. Akurát treba počítať s tým, že na otáčanie volantom budete musieť používať viac sily. Pri elektrickom posilňovači riadenia najčastejšie odchádza snímač alebo riadiaca jednotka, výrobcovia upozorňujú, že ide o „spotrebný materiál“, a teda súčiastky s obmedzenou životnosťou. Ak kontrolka bliká, môže ísť o prehriatie elektromotora vplyvom častého a dlhého vytáčania kolies do maximálneho uhla, prípadne to môže znamenať znížený výkon alternátora, ktorý slabo dobíja batériu. Mechanické časti, pri akomkoľvek type posilňovača, sa nezvyknú kaziť, ale nie je to výlučené. Každopádne, ak vám na palubnej doske bliká alebo svieti červená kontrolka volantu, čo najskôr navštívte servis.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov