Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Zelená karta – Stačí v mobile, alebo musí byť vytlačená?

Zelená karta. Neodmysliteľný doklad, ktorý by ste mali mať pri sebe počas šoférovania. Má byť na papieri, alebo stačí v mobile?

Zelená karta alebo doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pred pár rokmi zmenila farbu, teraz mení formát.

Zelená karta už nebude musieť byť „zelená“

Polemika

Formát tzv. zelenej karty nie je na Slovensku nijako upravený. Slovenské zvykové právo vraví, že by mala byť vytlačená. Raz ju hodíte k ostatným dokladom od auta a viac sa nestaráte. Odporúčal som to aj ja, lebo pri ceste do zahraničia ju mohli policajti od vás vyžadovať práve v tlačenej podobe a digitálnu formu neakceptovať. O povinnosti vytlačiť si ju do papierovej podoby vás často poučí aj poisťovňa. Napr. Kooperativa uvádza pri mailovom zaslaní dokladov nasledovné: Súčasťou digitálneho dokumentu je aj medzinárodná poisťovacia karta (nahrádza bielu a zelenú kartu), ktorú je potrebné si vytlačiť (môže byť vytlačená aj v čiernobielej verzii). Dokonca majú aj vyznačené, kadiaľ to treba trhať, alebo strihať.

Čo ale na území SR? Treba na Slovensku papier, alebo stačí digitálna forma? Polemika začína tu, keďže Ministerstvo financií sa pred časom vyjadrilo takto: Áno,: „Zákon o PZP nestanovuje, akú formu má mať toto potvrdenie (papierovú, elektronickú alebo inú).

Slovenská realita

Našťastie pre našich motoristov, policajti pomaličky zvyknú akceptovať tento doklad aj v mobile. Prečo? Lebo v podstate to je len zdrap papiera, ktorý nemá žiaden ochranný prvok, čiže sfalšovať ho nie je také ťažké a v konečnom dôsledku aj tak jednoznačne nepreukazuje, či je poistenie v daný moment aj platné. Preukazuje len zmluvný vzťah mať uzavretú zmluvu medzi držiteľom auta a poisťovňou, ktoré môže byť za určitých okolností neplatné. A keď náhodou nie je, tak sa začne vymáhanie, viď článok o nepoistenom aute v sekcii legislatíva.

Havarujete s cudzím autom, ale auto nie je poistené. Kto nesie zodpovednosť?

Skorá budúcnosť

Prichádza magický zlom, ktorý nastane najneskôr 1.1.2025. Ešte v roku 2023 sa úradníci dohodli, že záleží na každej členskej krajine systému zelených kariet, aké pravidlá si pre zelenú kartu určia, či už digitálnu, alebo papierovú formu. Pozor, zo systému zelených kariet nedávno vypadlo Rusko, Bielorusko a Irán, takže pri ceste tam musíte riešiť samostatné poistenie. Ak sa krajina rozhodne pre digitálnu podobu, tak bude jedno na akom zariadení, softvéri, či operačnom systéme bude potvrdenie zobrazené. Pozitívom je, že  krajiny, ktoré sa naďalej rozhodnú používať papierovú podobu zelenej karty by mali akceptovať aj digitálne verzie dokladov od cudzincov.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov