Havarujete s cudzím autom, ale auto nie je poistené. Kto nesie zodpovednosť?

Nezaplatené PZP. Kto to nakoniec zaplatí?