Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Máte auto po nehode? Na túto lehotu veľa ľudí doplatí

Nepáči sa mi to, ako štát s motoristami cvičí. Všetky úkony, ako napríklad kontrola originality, alebo oprava auta po nehode len vo vymedzenom okruhu servisov je podľa mňa neodôvodnené a nepodložené. Ale viem, kompetentní si to budú zas raz obhajovať svojimi teóriami.

S narastajúcim počtom dopravných nehôd by mala narastať aj informovanosť majiteľov motorových vozidiel o problematike pozastavenia prevádzky. Včasným získaním informácií a preventívnym oboznámením sa s procesom môžu motoristi predísť možným budúcim komplikáciám. Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) prináša prehľadný postup krokov, ktoré sú nevyhnuté po poškodení jedného, alebo viacerých hlavných bezpečnostných prvkov (HBP) pri dopravnej nehode, alebo škodovej udalosti.

Pozastavenie prevádzky vozidla je obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke. Týka sa vozidiel kategórie M1 a N1 (osobné motorové vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 tony) s dátumom prvej evidencie po 1. 1. 2005. Každé vozidlo, ktoré je po vážnej dopravnej nehode má automaticky pozastavenú prevádzku a nositeľom tejto informácie je RPZV.

K 31. 10. 2023 RPZV eviduje kumulatívne 5 132 vozidiel s pozastavenou prevádzkou. Z toho 2 554 vozidiel má aktuálne pozastavenú prevádzku po vážnej dopravnej nehode.

Percentuálny podiel vozidiel s poškodením HBP na celkovom počte dopravných nehôd v SR k 31. 10. 2023:

Podiel dopravných nehôd vozidiel s poškodením HBP   23% 
  z toho dopravné nehody aj s pozastavením prevádzky vozidla 12%
  z toho dopravné nehody bez pozastavenia prevádzky vozidla 11%
Podiel dopravných nehôd vozidiel bez poškodenia HBP  77%

 

 

Pozastavenie prevádzky: Čo majitelia vozidiel potrebujú vedieť?

  1. Automatické pozastavenie: Podľa zákona č. 106/2018 Z.z. dochádza automaticky k pozastaveniu prevádzky vozidla, na ktorom došlo k poškodeniu jedného, alebo viacerých HBP, medzi ktoré patria: zavesenie kolies, deformačné zóny, airbagy, riadenie a brzdový systému.
  2. Povinnosti majiteľa: Majiteľ vozidla je povinný zabezpečiť odbornú opravu do 6 mesiacov od vzniku poškodenia a následné absolvovať technickú kontrolu.
  3. Voľba servisu: Majitelia si môžu na opravu vozidla zvoliť autorizovaný, alebo neautorizovaný, tzv. nezávislý servis. Autoopravovňa, ktorá vykonala opravu poškodených HBP, musí byť schopná do 5 rokov od realizácie opravy preukázať, že pri oprave boli dodržané všetky zákonom stanovené náležitosti.
  4. Technická kontrola: Po dokončení opravy je potrebné absolvovať technickú kontrolu pravidelnú mimo ustanovenú lehotu. Úspešným absolvovaním tejto kontroly sa príznak pozastavenia prevádzky spravidla do 48 hodín zruší.
  5. Dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla: K vyradeniu z evidencie musí majiteľ vozidla pristúpiť, ak nedošlo k odstráneniu chýb spôsobených poškodením, ktoré vozidlo z prevádzky diskvalifikovalo a zároveň sa automobil nepodrobí technickej kontrole pravidelnej alebo opakovanej mimo ustanovenú lehotu. V tomto prípade je vlastník vozidla povinný bezodkladne požiadať o dočasné, alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie.
  6. Overenie pozastavenie prevádzky: Majitelia by mali po každej dopravnej nehode skontrolovať stav pozastavenia prevádzky svojho vozidla na webovom sídle Registra prevádzkových záznamov vozidiel, aby predišli možnému kráteniu poistného plnenia. Používanie vozidla s pozastavenou prevádzkou v premávke nie je povolené. Vďaka tejto bezplatnej a rýchlej kontrole je možné predísť nepríjemným situáciám na pravidelnej technickej kontrole, alebo pri ďalšom predaji vozidla v budúcnosti.

Kontrola originality sa chváli mravčími úspechmi, možno ju zrušia!

RPZV ponúka možnosť bezplatnej notifikácie pozastavenia prevádzky – stačí vyplniť registračný formulár a vytvoriť si používateľské konto. Po zadaní VIN alebo EČV vozidla v sekcii „moje vozidlá“ bude používateľ dostávať automatické e-mailové notifikácie o blížiacom sa konci platnosti TK, EK a prípadnom pozastavení prevádzky jeho vozidla.

Novela zákona o pozastavení prevádzky je v platnosti už takmer 2 roky

Napriek tomu, že novela zákona o pozastavení prevádzky vstúpila do platnosti už takmer pred dvomi rokmi, povedomie o tejto problematike je u motoristov stále relatívne nízke. Z tohto dôvodu sa  rozhodli aktívne prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti prostredníctvom projektu „Úprava a rozšírenie IS RPZV na poskytovanie informácií o pozastavení prevádzky vozidla pre verejnú správu, firmy a verejnosť“ ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Cieľom projektu je okrem iného zvýšiť celkovú bezpečnosť na cestách a informovať o pozastavení prevádzky a súvisiacich povinnostiach. V rámci projektu boli za účelom splnenia cieľa smerom k verejnosti na strane RPZV vykonané nasledovné činnosti

  1. Vytvorenie privátnej zóny pre zaregistrovaných používateľov, kde nájdu detailné informácie o procesoch pozastavenia prevádzky. Zároveň im umožňuje jednoduchšiu komunikáciou za pomoci elektronických formulárov.
  2. Aktualizácia zoznamu opravovní, ktoré sú oprávnené vykonávať opravy po vážnych dopravných nehodách, alebo škodových udalostiach.
  3. Rozšírenie mobilného rozhrania a funkcionality pre mobilných používateľov, ktorí takto majú jednoduchý a ľahký prístup k podstatným informáciám na jednom mieste.

 

Kde hľadať pomoc? 

Spísali si najčastejšie otázky týkajúce sa procesu pozastavenia prevádzky, ktoré nájdete na  RPZV stránke v častých otázkach. Ak máte pochybnosti o správnosti postupu, iné otázky alebo nejasnosti k dispozícii je podpora RPZV na e-mailovej adrese pozastavenieprevadzky@rpzv.sk, prípadne telefonický kontakt +421 (48) 415 15 25. Použiť môžete aj kontaktný formulár, prípadne reklamačný formulár, ktorý slúži pre prípad pochybností o správnosti pozastavenia prevádzky vozidla.

Subjekty zainteresované v procese pozastavenia prevádzky

Pre zjednodušenie a lepšie pochopenie zodpovedností a úloh zainteresovaných subjektov RPZV pripravili prehľadnú infografiku:

Na akého frasa lehota?!

Poďme si to rozobrať. Poviem príklad zo života. Mal som požičané BMW i7. Vystrelil na jednej ulici v Bratislave gejzír, rozbil mi čelné sklo. Auto nebolo opravené ani po 8 mesiacoch. Lebo nedostatok dielov na trhu a omeškania. Ale dobre, čelné sklo nie je HBP – hlavný bezpečnostný prvok, ale nádherne ilustruje čakacie doby na diely.

Poviem iný príklad. Dopravná nehoda, ale nie je možné určiť zavinenie. Situácia sa naťahuje a účastníci majú len PZP. Všetci teda čakajú na zavinenie, aby sa mohlo aspoň jedno z áut opraviť z poisteného plnenia. Lenže vec sa natiahne na viac ako pol roka. Čo potom ďalej? No jedine sa odvolávať… Alebo čo keď auto policajti zaistia, lebo na to majú dôvod? A auto stojí niekde na uschovanom dvore?

Celkovo som zástanca názoru, že takéto prekomplikované úkony sú častokrát zbytočné podmienené lehotami. Ja viem, že niektoré záujmové skupiny vytvárajúce tlak na zákonodarcov sa na jednej strane snažia zarábať peniaze aj tam, kde by nemuseli, ale na strane druhej je nutné normy prispôsobiť bežným okolnostiam zo života. Nechápem prečo teda pracujú s lehotou 6 mesiacov od vzniku udalosti v cestnej premávke, ale predpokladám, že by mi to argumentovali tvrdením, že keď auto stojí na dvore, tak chátra… Bol by to podľa vás adekvátny argument?

 

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov