Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Rady: Poškodené VIN číslo, čo s tým?

VIN číslo je základným identifikačným číslom vozidla a je predmetom kontroly pri každom úkone s vozidlom – TK, EK, KO, pri prepise vozidla, dokonca aj pri cestnej kontrole. Čo ale, keď sa vám poškodí?

Identifikačné číslo vozidla alebo tzv. VIN číslo (Vehicle Identification Number) je v skutočnosti 17-miestny jedinečný kód, ktorý slúži na spoľahlivú identifikáciu konkrétneho automobilu. Viete podľa neho zistiť značku auta, označenie modelu, rok výroby, krajinu pôvodu či druh motorizácie. VIN číslo vám tiež môže prezradiť viac o histórii vozidla – záznamy o dopravných nehodách, servisných prehliadkach alebo technických a emisných kontrolách. V podstate je to niečo ako rodné číslo a každé auto na svete má svoje originálne VIN číslo.

Kde ho mám hľadať?

Umiestnenie VIN čísla nie je zákonom striktne stanovené, takže na rôznych autách sa môže nachádzať na rôznych miestach. Spravidla ho nájdete na viditeľnom mieste pod čelným sklom na strane vodiča, na deliacej priečke motorového priestoru, na hornom leme alebo na držiaku prednej pružiacej a tlmiacej jednotky, pod podlahou batožinového priestoru alebo na inej časti karosérie či na ráme vozidla. A, samozrejme, identifikačné číslo je uvedené aj v technickom preukaze.

 

Ako sa môže poškodiť?

Identifikačné číslo by malo byť umiestnené na takom mieste, aby ostalo čitateľné počas celej životnosti vozidla, no nie vždy je to skutočne tak. Niektoré terénne vozidlá majú napríklad VIN číslo vyrazené na častiach rámu, ktoré sú v kontakte s nánosmi nečistôt počas jazdy v teréne, čo spôsobuje, že tieto miesta začínajú rýchlejšie korodovať a identifikačné číslo sa znehodnotí. Korózia vám VIN-ko môže poškodiť na akomkoľvek aute. Ďalším častým dôvodom poškodenia identifikačného čísla je dopravná nehoda, pri ktorej sa poškodí práve tá časť karosérie, kde sa nachádza VIN číslo a treba ju vymeniť. Nezriedka sa VIN číslo poškodí aj pri neodborných zásahoch v rámci vylepšení či domácich úprav vozidla.

Čo robiť, ak je VIN-ko poškodené?

V takom prípade musíte požiadať o náhradné identifikačné číslo vozidla, ktoré prideľuje typový schvaľovací orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad. Dôležité je však vedieť, že náhradné číslo vám nemusí byť pridelené v každom prípade.

 

Pridelia vám ho, ak:

  1. pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo,
  2. pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca vozidla umiestnil identifikačné číslo vozidla,
  3. identifikačné číslo vozidla je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

 

Nepridelia vám ho, ak:

  1. pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla,
  2. pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla,
  3. jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla,
  4. ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
  5. na vozidle je identifikačné číslo vozidla, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
  6. pôvodné identifikačné číslo vozidla je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

 

Kto ho namontuje a koľko to stojí?

Zákon prikazuje, že náhradné identifikačné číslo umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality. Finančné náklady súvisiace s celým procesom, žiaľ, nie sú malé. Už za podanie žiadosti zaplatíte 20 eur, neskôr platíte za montáž nového čísla aj za následnú technickú kontrolu, takže celkové náklady sa môžu vyšplhať až na 200 eur. Čo sa týka čakacích lehôt, tie môžu byť individuálne. Záleží totiž na tom, ako rýchlo si dokážete vybaviť termín na kontrole originality či na STK.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov