Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


EÚ povolí nielen 44-tonové, ale aj 60-tonové nákladné autá!

Vďaka španielskemu združeniu Fenadismer sa médiami šíria informácie o plánovanom zvýšení kamiónov EÚ na 44 ton. Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že nejde ani o nový plán, ani o jedinú zmenu tonáže, ktorú Európska komisia pripravuje.

Všeobecným plánom Európskej komisie je zefektívniť predpisy o hmotnostiach a rozmeroch a zároveň povzbudiť jednotlivé krajiny, aby používali efektívnejšie konfigurácie. Dnes sme v štádiu, že polovica Európskej únie povoľuje vo vnútroštátnej preprave 44-tonové kamióny, no predpisy EÚ s takýmto niečím (až na malé výnimky) jednoducho nepočítajú. Ešte komplikovanejšia je situácia pri súpravách s dĺžkou 25 metra – tie je možné použiť už v ôsmich krajinách Európskej únie (Španielsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Česká republika, Dánsko, Švédsko, Fínsko), pričom tzv. Právne predpisy EÚ o takýchto vozidlách vôbec nerozprávajú. Všetko sa to teda odvíja od individuálnych národných povolení, ktoré často ukladajú napríklad úplne iné pravidlá z hľadiska manévrovateľnosti.

Európska komisia preto pripravuje projekt, ktorý bude v normách EÚ zahŕňať aj väčšie a ťažšie konfigurácie s 44 a 60 ton. Oficiálne zaradenie takýchto vozidiel im tiež umožní pracovať v medzinárodnej doprave, medzi krajinami, ktoré súhlasia s používaním takýchto ťažkých vozidiel na svojich cestách. Tým by sa mali zjednodušiť postupy a znížiť počet individuálnych zmlúv a povolení. Zároveň bude pre jednotlivé krajiny jednoduchšie pripúšťať takéto vozidlá do premávky, keďže namiesto vytvárania takýchto predpisov od základov bude možné použiť jednotné normy EÚ. V praxi sa dá povedať, že pravidlá EÚ zvýšia šancu na vpustenie ťažkých súprav do premávky.

Podľa predbežných plánov môžu tieto normy EÚ vstúpiť do platnosti ešte pred koncom roka 2023. Projekt však musí najskôr získať množstvo súhlasov, a to aj od Európskeho parlamentu.

Hmm čo myslíte, sú na to naše cesty, a hlavne mosty či priepusty pripravené?

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov