Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


R3 Tvrdošín – Práce bežia naplno

Výstavba R3 Tvrdošín – Nižná beží naplno na celom úseku. Zrealizované sú už prekládky inžinierskych sietí a aktuálne sa uskutočňujú zemné práce – úpravy podložia, násypy, výkopy, zaistenie svahov hlavnej trasy.

Ukončené je aj zakladanie mostov a pracuje sa ďalej na spodnej stavbe a sčasti už aj na nosných konštrukciách mostov. V najbližšej dobe bude harmonogram stavebných prác teda pokračovať v budovaní ich spodných stavieb, pilierov a nosných konštrukcií. Ďalej budú pokračovať výkopovými prácami, budovaním násypových telies, prekládkami objektov železníc a stavebnými úpravami súvisiacimi s napojením úseku na existujúce cesty.

Zaujímavosť zo stavby

Najzložitejšími z hľadiska výstavby tvrdošínskej R3-ky sú mostné objekty. Z technického pohľadu je však pomerne náročná aj realizácia vyšších násypových telies a trasy v hlbších zárezoch. Špecifikom tejto stavby je, že ju budujú v zložitom geologickom prostredí strmých svahov.

O stavbe v číslach

  • celková dĺžka: 5,6 km (4,4 km trasa R3, križovatkové vetvy 480 m a privádzač 697 m)
  • približne 100 stavebných objektov
  • 11 mostov (8 na R3, 1 ponad R3 a 2 na privádzači)
  • najdlhší most s dĺžkou 248 m
  • viac ako 1800 m protihlukových stien

Názor: Rýchlosť na zjazdoch z diaľnice

Výstavba obchvatu Tvrdošína začala v marci 2021. Ukončenie predpokladajú v priebehu budúceho roka. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií zlepší aj životné podmienky miestnych obyvateľov. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných látok.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov