Automagazin.sk
Oficiálne stránky najčítanejšieho motoristického magazínu na Slovensku


Využitie alternatívneho pohonu LNG v logistike má veľké pozitíva

Spoločnosť GEFCO, globálny expert v oblasti multimodálnych riešení dodávateľských reťazcov a európsky logistický líder v automobilovom odvetví, dokončuje sľubované testy s nákladnými automobilmi na alternatívny pohon LNG

Perspektívna a efektívna technológia pohonného systému

Prvé výsledky testov ťahača na skvapalnený zemný plyn (LNG) sa ukázali ako priaznivé a potvrdzujú okrem ekologického prínosu, aj prevádzkové schopnosti. Testy sa realizoval na troch obvyklých medzinárodných trasách spoločnosti GEFCO a celkovo LNG kamión prešiel počas troch týždňov 8 460 km. Potešujúci je prvý údaj o spotrebe. Priemerná spotreba je o 15% menšia ako je súčasná spotreba dieselových kamiónov, čo znamená menej produkovaných emisií a nižšie náklady. Podrobné výsledky testu momentálne spoločnosť GEFCO spracováva a očakávajú sa ja dáta z telemetrického systému ťahača, ale aj porovnanie priamej spotreby ťahača.

„Pred testom bolo pre nás výzvou vybrať vhodné toky, vytvoriť časový plán testovania, vrátane plánu tankovania. Sieť LNG staníc nie je až taká dostupná  a najmä na území Slovenska a Čiech hovoríme o 1 až 2 staniciach v každej krajine.  Výzvou bolo zosúladiť všetkých aktérov tak, aby sme mohli testovanie využiť na 100 % v plnej prevádzke vozidla,“ hovorí Zuzana Tryzňová, Cluster Innovation & Lean manager spoločnosti GEFCO. “S predbežnými výsledkami sme veľmi spokojní. Okrem výrazných úspor z hľadiska spotreby paliva a emisií CO2 dosahuje LNG ťahač  pri jazde  tichom režime len 71 dB a prispieva tak k celkovému zníženiu hlučnosti pri prejazde krajinou.“  Z troch doteraz testovaných trás vyplynulo, že vďaka preprave kamiónom na LNG pohon, sa znížili emisie CO2 o 17% v porovnaní s prepravou kamiónom na dieselový pohon. Tento typ alternatívneho paliva by na danej trase znížil emisie až o 25 ton CO2 ročne.

Cesta k odstráneniu uhlíkovej stopy

LNG produkuje až o 95 % menej tuhých znečisťujúcich látok, o 90 % menej oxidov dusíka a pri prevádzke na biometán znižuje emisie CO2 až o 95 %. Ide teda o solídnu alternatívu k dieselovým motorom. Dopyt po nízko uhlíkových službách je čoraz silnejší nielen zo strany verejnosti ale aj na obchodnej, politickej úrovni.

Pri dosiahnutí očakávaných výsledkov testov, plánuje spoločnosť GEFCO zaviesť tento typ prepravy pre zákazníkov, ktorí iniciatívne prejavujú záujem o zelené riešenia. Po získaní skúseností s touto technológiou zvažuje logistická spoločnosť GEFCO  rozšírenie aj na ostatných zákazníkov.

Pridať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Odoslaním vyjadrujete súhlas s podmienkami Ochrany osobných údajov